Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu zaprasza do złożenia ofert na:

  • najem sklepiku szkolnego – pomieszczenie użytkowe o powierzchni 6,80 m2 i pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 34,52 m2.

Termin składania ofert od dnia 6.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres email: zso1wch@wp.pl do dnia 15.02.2019 do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji udzieli: Danuta Atanowska, tel. 74 8424103 wew. 34.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny oraz negocjacji ceny z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia.