Profile klas licealnych

Jesteśmy szkołą dla ludzi młodych, dociekliwych, chcących się uczyć. Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, dążymy do wysokiego poziomu wykształcenia naszych uczniów. Wspieramy ich w rozwoju motywacji do nauki. Liczy się zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Widzimy pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować nie tylko na polu naukowym.

W naszej szkole jest miejsce przede wszystkim dla Ciebie.


 

Human

Klasa humanistyczno-językowa

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści rządzą we współczesnej Polsce. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

Czytaj więcej: Klasa humanistyczno-językowa


mat fiz

KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ

Rozwój technologiczny na świecie , aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizyczno- przyrodniczym. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Czytaj więcej: KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ


biol chem

Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę  na dokonywanie nowych odkryć , które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności.

Czytaj więcej: Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią


 myp-programme-logo-en

Klasa IB MYP

W świecie dynamicznych interakcji, błyskawicznego postępu w technologiach informacyjnych oraz coraz łatwiejszego dostępu do informacji, zgłębianie wiedzy powinno iść w parze z doskonaleniem takich umiejętności, które pozwolą młodemu człowiekowi przygotować się do efektywnej pracy akademickiej oraz bez trudu odnaleźć się tak w życiu społecznym jak i na wymagającym rynku pracy. W klasie IB MYP stwarzamy uczniom wiele możliwości, aby mogli nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę w praktyce, opanowując umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, planowania i organizacji siebie w czasie i przestrzeni.

O przyjęcie do klasy IB MYP mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli IB MYP 4 w naszym gimnazjum lub innych szkołach autoryzowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej.

Czytaj więcej: IB MYP


bili

Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się jednym z bardziej znaczących języków – językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.