Klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim

bili


 

KLASA DWUJĘZYCZNA 

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się jednym z bardziej znaczących języków – językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Zaletą profilu jest :

• nauka w małej grupie;

• zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia, informatyka, taniec ,

• zajęcia z wykładowcami z zewnątrz z zakresu ekonomii, literatury angielskiej i amerykańskiej, prawa ,

  • 7 godzin języka angielskiego w tygodniu,
  • zajęcia do wyboru na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej:
  • historia,
  • geografia ,
  • biologia/ chemia/ fizyka,
  • matematyka,
  • wos .

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych w Krzyżowej, w warsztatach tłumaczeniowych. Zajęcia w Britsh Council, udział w spektaklach teatralnych w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na filologii angielskiej pozwalają naszym uczniom już  w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i doskonalić jego wykorzystywanie.

KIERUNKI STUDIÓW,  LOSY ABSOLWENTÓW:

• wiele osób zdało egzaminy:  Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English,

• studia zagraniczne (kraje anglojęzyczne) – 12 osób,

studia ekonomiczne – 39 osoby ( w tym Szkoła Głowna Handlowa), prawo –  26 osób, stosunki międzynarodowe –  9 osób,  politechnika – 19 osób,  filologie –  14 osób : iberystyka, sinologia, japonistyka, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, rosyjski, węgierski,  filologia angielska – 10 osób.

Inne kierunki studiów:

medyczno-przyrodnicze – 4 osoby,  psychologia, socjologia – 6 osób,  dziennikarstwo – 4 osoby ,kulturoznawstwo – 2 osoby,  filologia polska –  1 osoba,  inne kierunki – 7 osób.

 Dotychczas profil dwujęzyczny ukończyło 171 absolwentów.