Klasa humanistyczno-językowa

Human


 

 

KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści rządzą we współczesnej Polsce. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

Nasz profil humanistyczno – językowy to:

 • możliwość wyboru poszerzonej liczby godzin historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie,
 • możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury oraz sztuki jej interpretacji,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z języka polskiego ; pomoc w przygotowaniu do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla chętnych, pomoc w przygotowaniu do konkursów recytatorskich,
 • możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • szeroka współpraca, m.in. z Sądem Rejonowym w Wałbrzychu (wykłady, wizyty w sądzie), czy też wrocławskimi uczelniami (Instytut Stosunków Międzynarodowych),
 • zajęcia filmowe, z wykorzystaniem własnego Studia Filmowego! (bogate wyposażenie: greenbox, profesjonalna kamera Sony, rekorder, slider, kran kamerowy),
 • możliwość realizowania własnych projektów filmowych i multimedialnych,
 • unikatowe zajęcia, na których poznasz nowoczesne oprogramowanie wspierające proces uczenia się i nauczysz się przygotowywania prezentacji multimedialnych (Prezi, PowToon, Emaze i inne),
 • zajęcia artystyczne realizowane metodą projektów,
 • warsztaty teatralne (koło teatralne, współpraca z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu),
 • liczne wycieczki (m.in. regularne wyjazdy do Opery Wrocławskiej) i zajęcia warsztatowe,
 • platforma edukacyjna moodle wspierająca nauczanie historii na poziomie rozszerzonym.

Wybierz najbardziej dynamiczny profil w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. Profil humanistyczny z ducha, nowoczesny w treści.