Klasa matematyczno – fizyczno – przyrodnicza z informatyką

mat fiz


KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ

Rozwój technologiczny na świecie , aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizyczno- przyrodniczym. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Proponujemy:

 • Dużą liczbę godzin matematyki w klasie II (7 godz. w tygodniu)  i w klasie III ( 7 godz. w tygodniu).
 • Zajęcia z matematyki prowadzone przez pracownika Politechniki Wrocławskiej

( w klasie II) , których celem jest zapoznanie uczniów z teorią gier.

 • Realizację rozszerzonego programu z fizyki lub biologii, a także z chemii lub geografii lub informatyki  w klasie II i III.
 • Współpracę z wyższymi uczelniami :
 • współpracę z Kołem naukowym studentów na Politechnice Wrocławskiej.
 • wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i chemii w laboratoriach tejże politechniki.
 • możliwość wyjazdu na wykłady z matematyki na Uniwersytet Wrocławski.
 • Wyjazdowe warsztaty fizyczne i astronomiczne.
 • Zajęcia laboratoryjne z fizyki.
 • Języki obce do wyboru.

Aby solidnie przygotować naszych uczniów  do egzaminu maturalnego łączymy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące  ucznia w uczenie się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są  realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach :

 • kół zainteresowań,
 • 3-5 dniowych obozów przyrodniczych poświęconych badaniom terenowym z zakresu geografii, biologii lub chemii,
 • zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczym, Ekonomicznym i Uniwersytetem Wrocławskim.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na politechnice, studiów  przyrodniczych, matematycznych, ekonomicznych. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.