REKRUTACJA: ważne nowe terminy

Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu

1. Od 15.06. 2020 r. – 22. 06. 2020 r. do godz. 15.00 złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do liceum do klasy dwujęzycznej z maturą polską lub maturą międzynarodową.

2. Od 15.06. 2020 r. – 10.07. 2020 r. do godz. 15.00 złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do liceum do klas: humanistycznej, matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej.

3. 3.07.2020 r. godz. 10.00 sprawdzian kompetencji językowych (z j. angielskiego) dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z maturą polską lub z maturą międzynarodową.

UWAGA:

Kandydat, składając wniosek do szkoły, może zaznaczyć trzy profile w takiej kolejności, w jakiej chciałby, aby Komisja Rekrutacyjna je rozpatrzyła przy przyjęciach. Jeśli kandydat wybiera na drugim lub na trzecim miejscu profil dwujęzyczny z maturą polską lub z maturą międzynarodową powinien podejść także do egzaminu kompetencji językowych (z j. angielskiego).

Zapisy na sprawdzian kompetencji językowych przyjmuje sekretariat szkoły, telefonicznie do 2.07.2020 roku do godz. 15.00.