Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu

Gimnazjum

Jesteśmy szkołą dla ludzi dociekliwych i chcących się uczyć. Kształcimy ucznia otwartego na innych ludzi i rozumiejącego świat, dążącego do dobra własnego i dobra innych, odpowiedzialnego oraz świadomego swoich praw i obowiązków.


 

Zapewniamy:

  • wysoki poziom nauczania
  • harmonijny rozwój osobowości
  • rozwój zainteresowań i talentów
  • bezpieczeństwo – szkolny monitoring
  • przyjazną i życzliwą atmosferę
  • dbałość o normy etyczne
  • prewencję wychowawczą
  • kształtowanie postaw patriotycznych

Łączymy tradycję i nowoczesność. Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania wspomagane multimedialnym zapleczem dydaktycznym. Nasi uczniowie biegle posługują się nowoczesnymi technologiami, są kreatywni, potrafią pracować samodzielnie i w grupie.

Nasze gimnazjum to szkoła sukcesu, o czym świadczą bardzo wysokie wskaźniki EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Są one dowodem na to, że nie marnujemy potencjału uczniów, lecz go rozwijamy.

Wspieramy zarówno uczniów uzdolnionych jak i tych potrzebujących dodatkowej pomocy. W uznaniu za pracę z uczniem zdolnym otrzymaliśmy certyfikat ‘Szkoły Odkrywców Talentów’.

Od początku istnienia gimnazjum nasi uczniowie uzyskują najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych, które znacznie przekraczają średnią miasta i województwa.

W klasie z wykładowym językiem angielskim, oprócz polskiej podstawy programowej i przygotowania do egzaminu gimnazjalnego realizujemy MYP (Middle Years Programme – Międzynarodowy Program Gimnazjalny):
– obejmuje on 3 lata gimnazjum + 1 klasę liceum;
– MYP jest realizowany w najlepszych szkołach na świecie;
– zapewnia ciągłość przygotowania do Programu Matury Międzynarodowej (DP) i wszystkich klas polskiego liceum;
– zapewnia zwiększoną liczbę godzin nauk doświadczalnych, przedmiotów artystycznych i technicznych.
– przygotowanie projektu indywidualnego oraz jego prezentacji w języku angielskim;
– wprowadzenie elementów wolontariatu i pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
– duży nacisk na nauczanie praktyczne poprzez wykonywanie badań, eksperymentów, prac terenowych i badawczych oraz korelacji wiedzy nauczanej w różnych przedmiotach;
– zobiektywizowane ocenianie wg. tych samych kryteriów i standardów na całym świecie;
– zdobycie w czwartym roku programu certyfikatu uznawanego w szkołach na całym świecie a tym samym zwiększenie szans studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie.
Warto wybrać nasze gimnazjum, bo w nim żaden uczeń nie pozostanie anonimowy, wspieramy uczniów, tak aby każdy został dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacyjnego, rozwinął potrzebę bycia członkiem globalnej społeczności zgodnie z międzynarodowymi standardami i metodami nauczania.

Skip to content