Profile klas gimnazjalnych

Klasy gimnazjum

W roku szkolnym 2012/2013 organizujemy nabór do dwóch klas o profilu językowym, w tym do:

KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM LUB FRANCUSKIM

*

KLASA DWUJĘZYCZNA Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Jeśli lubisz się uczyć, marzysz o zdobyciu zawodu uznawanego przez innych ludzi jako ważny, prestiżowy, chcesz spotkać w gimnazjum ludzi, którzy chcą  od życia więcej, chcą poznawać, rozumieć , odkrywać nowe rzeczy a ponadto marzysz, żeby w życiu dorosłym biegle posługiwać się językiem angielskim przyjdź do nas, do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim.

W tej klasie:

 • zdobędziesz szeroką wiedzę z przedmiotów ogólnych tj. matematyka, język polski, geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, wos;
 • będziesz miał szansę uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii, biologii;
 • na poziomie dwujęzycznym nauczysz się języka angielskiego;
 • drugi język obcy, którego się będziesz uczył możesz wybrać spośród języka niemieckiego lub  francuskiego;
 • na strategiach uczenia się  nauczymy Cię , jak  uczyć się skuteczniej, efektywniej,  szybciej –po prostu dojrzalej;
 • będziesz mógł uczestniczyć w międzynarodowych projektach edukacyjnych np.: Comenius, w ramach których nasi uczniowie współpracują z rówieśnikami z Francji, Niemiec, Danii i Turcji nad wspólnymi przedsięwzięciami;
 • będziesz mógł spróbować swoich sił w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach np.: „ZDolny Ślązak Gimnazjalista”, Olimpiada języka angielskiego dla gimnazjum, Mały Poliglota itp. Nauczyciele skutecznie Cię do nich przygotują ;
 • będziesz mógł uczestniczyć w międzynarodowych projektach z młodzieżą z całej Europy w Krzyżowej;
 • będziesz mógł jeździć do teatru na spektakle anglojęzyczne do Wrocławia;

Nauka języka angielskiego w tej klasie jest kontynuacją programu nauczania obowiązującego w klasach IV-VI, nauka w klasie I nie tylko wprowadza nowe słownictwo i poszerza wiedzę gramatyczną, lecz przede wszystkim dopełnia i utrwala  wiedzę zdobytą w szkole podstawowej.

*

KLASA DWUJĘZYCZNA Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM LUB FRANCUSKIM

Jeśli lubisz się uczyć, marzysz o zdobyciu zawodu uznawanego przez innych ludzi jako ważny, prestiżowy, chcesz spotkać w gimnazjum ludzi, którzy chcą  od życia więcej, chcą poznawać, rozumieć , odkrywać nowe rzeczy a ponadto marzysz, żeby w życiu dorosłym biegle posługiwać się językiem niemieckim albo francuskim przyjdź do nas, do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem niemieckim lub francuskim.

W tej klasie:

 • zdobędziesz szeroką wiedzę z przedmiotów ogólnych tj. matematyka, język polski, geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, wos;
 • będziesz miał szansę uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z chemii, biologii;
 • na poziomie dwujęzycznym nauczysz się języka niemieckiego lub francuskiego;
 • będziesz miał możliwość udziału w programach międzynarodowych, które dadzą Ci szansę sprawdzenia i poszerzenia umiejętności językowych, nawiązania nowych znajomości  i weryfikacji Twojej wiedzy o mieszkańcach Niemiec i Francji;
 • drugi język obcy, którego będziesz się uczył to język angielski;
 • na strategiach uczenia się  nauczymy Cię , jak  uczyć się skuteczniej, efektywniej,  szybciej –po prostu dojrzalej;
 • w tej klasie masz możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, które przygotują Cię do startu w różnych konkursach językowych m. in. w Konkursie  „ZDolny Ślązak Gimnazjalista” z języka niemieckiego czy języka francuskiego;
 • Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych w Krzyżowej.

Naukę języka niemieckiego w tej klasie rozpoczynamy od podstaw,  powtarzając to, czego nauczyłeś się w szkole podstawowej i stopniowo poszerzając zakres słownictwa i wiedzę gramatyczną. Przedmioty nauczane dwujęzycznie, choć pojawiają się w pierwszej klasie, to uwzględniają poziom znajomości języka i systematycznie poszerzają zakres słownictwa.
Naukę języka francuskiego  w tej klasie rozpoczynamy od podstaw. Jeśli uczyłeś się tego języka w szkole podstawowej masz szansę na powtórzenie i usystematyzowanie tej wiedzy; jeśli zaczynasz od początku to wprowadzimy Cię w ten język. Nasze doświadczenie pokazuje, że I semestr nauki w klasie I wyrównuje poziom języka u wszystkich, którzy zdecydowali się na naukę w tej klasie.
Celem zajęć z języka jest nie tylko nauczenie sprawności mówienia, pisania i słuchania w języku obcym, ale również uczą one systematyczności i rozwijają pamięć.
Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych.

Ponadto:

 • jeśli lubisz górskie wędrówki zapraszamy do szkolnego koła turystycznego „Śpiworki”,
 • jeśli lubisz tańczyć, grać w spektaklach teatralnych, będziesz mógł uczestniczyć w szkolnym kole taneczno-teatralnym,
 • jeśli lubisz pomagać innym zapraszamy do Klubu Ośmiu – Szkolnego Koła Wolontariuszy.
Skip to content