Profile klas licealnych

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie . Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.


 

Human

Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, tłumaczami, dziennikarzami a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

Czytaj więcej: Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną


mat fiz

KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ

Rozwój technologiczny na świecie , aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizyczno- przyrodniczym. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Czytaj więcej: KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ


biol chem

Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę  na dokonywanie nowych odkryć , które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.

Czytaj więcej: Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią


bili

KLASA DWUJĘZYCZNA

  • przygotowująca do matury polskiej,
  • przygotowująca do matury międzynarodowej.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Skip to content