Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią

biol chem


KLASA O NACHYLENIU BIOLOGICZNO CHEMICZNYM Z EKOLOGIĄ

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę  na dokonywanie nowych odkryć , które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.

W klasie o profilu biologiczno- chemicznym przygotowujemy naszych uczniów do dalszego kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i medycznych oraz zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry pomagamy naszym uczniom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania a także zgłębić tajniki świata molekuł, zrozumieć podstawy metod wykorzystywanych w leczeniu chorób onkologicznych czy też poznać działanie rotawirusów.

Eksplorowanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest podstawą prowadzonych zajęć z biologii i chemii :

  • lekcje  prowadzimy z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów biologicznych, reakcji chemicznych.
  • prowadzimy zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują pod okiem nauczyciela,
  • uczymy  poprzez przeprowadzanie doświadczeń –  u nas uczniowie nabywają  umiejętności związane z poprawnym metodycznie zaplanowaniem eksperymentu,  zebraniem uzyskanych  wyników i ich przetwarzaniem  oraz formułowaniem wniosków,
  • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań,
  • organizujemy zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni znajdujących się w naszym regionie,
  • organizujemy wyjazdy terenowe, na których uczniowie uczą się rozpoznawać  gatunki fauny i flory,
  • przygotowujemy wyjazdowe obozy ekologiczne, na których poza częścią teoretyczną uczniowie  uczą się oceny stanu zanieczyszczenia wody czy też powietrza stosując zasady biomonitoringu,
  • bazujemy na wzbudzaniu wewnętrznej motywacji do nauki,  której owoce będziesz zbierał przez całe życie,
  • dajemy możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
  • mamy szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Po ukończeniu klasy  biologiczno – chemicznej z ekologią absolwenci  studiują na  takich kierunkach, jak:    medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria,  biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,  biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia w Polsce i za granicą.

Skip to content