Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną

Human


 

 

Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną i artystyczną

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, tłumaczami, dziennikarzami a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

Nasz profil humanistyczny z edukacją multimedialną i artystyczną to:

 • możliwość wyboru rozszerzenia  z: historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka obcego, historii sztuki , a nawet biologii, ( pamiętaj uczeń wybiera od dwóch do  czterech rozszerzeń);
 • możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z języka polskiego ; pomoc w przygotowaniu do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla chętnych, pomoc w przygotowaniu do konkursów recytatorskich,
 • możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;
 • szeroka współpraca, m.in. z Sądem Rejonowym w Wałbrzychu (wykłady, wizyty w sądzie –  realizacja edukacji prawnej), czy też z wrocławskimi uczelniami (Instytut Stosunków Międzynarodowych),
 • zajęcia filmowe, z wykorzystaniem własnego Studia Filmowego! (bogate wyposażenie: greenbox, profesjonalna kamera Sony, rekorder, slider, kran kamerowy),
 • możliwość realizowania własnych projektów filmowych i multimedialnych,
 • unikatowe zajęcia, na których poznasz nowoczesne oprogramowanie wspierające proces uczenia się i nauczysz się przygotowywania prezentacji multimedialnych (Prezi, PowToon, Emaze i inne),
 • zajęcia artystyczne realizowane metodą projektów,
 • warsztaty teatralne (koło teatralne, współpraca z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu),
 • liczne wycieczki (m.in. regularne wyjazdy do Opery Wrocławskiej) i zajęcia warsztatowe,
 • platforma edukacyjna moodle wspierająca nauczanie historii na poziomie rozszerzonym.

Wybierz  profil humanistyczny z edukacją multimedialną i artystyczną w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. 

Skip to content