KLASA IB MYP/DP

myp-programme-logo-endp-programme-logo-en


KLASA IB MYP/DP

W świecie dynamicznych interakcji, błyskawicznego postępu w technologiach informacyjnych oraz coraz łatwiejszego dostępu do informacji, zgłębianie wiedzy powinno iść w parze z doskonaleniem takich umiejętności, które pozwolą młodemu człowiekowi przygotować się do efektywnej pracy akademickiej oraz bez trudu odnaleźć się tak w życiu społecznym jak i na wymagającym rynku pracy. W klasie IB stwarzamy uczniom wiele możliwości, aby mogli nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę w praktyce, opanowując umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, planowania i organizacji siebie w czasie i przestrzeni.

O przyjęcie do klasy IB mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli IB MYP 4 w naszym gimnazjum lub innych szkołach autoryzowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej, a od roku szkolnego 2017-208 również uczniowie z innych szkół, które nie realizowały programu międzynarodowego.

Atutami profilu IB MYP/DP jest:

  • rozszerzona liczba godzin języka angielskiego przez cały cykl kształcenia;
  • dodatkowa godzina zajęć artystycznych;
  • zajęcia ‘Design’ z robotyki;
  • współpraca ze Szkołami Światowymi IB (IB World Schools);
  • od klasy drugiej uczniowie, którzy pomyślnie przejdą rekrutację do Programu Matury Międzynarodowej (w oparciu o oceny z przedmiotów maturalnych a także na podstawie autoprezentacji i wywiadu w języku angielskim) przejdą do programu DP i będą realizować program w języku angielskim (poza językiem ojczystym),
  • uczniowie, którzy nie spełnią warunków rekrutacyjnych będą wybierać rozszerzenia w systemie polskim (podobnie jak ich rówieśnicy na innych profilach) w następujących pakietach rozszerzeń: pakiet humanistyczny (historia, wos, jęz. polski), pakiet biologiczno-chemiczny, pakiet matematyczno-fizyczny (i w zależności od wyboru pakietu rozszerzeń w naturalny sposób przejdą do wybranego profilu).

Dla absolwentów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 kluczowym punktem w klasie pierwszej IB MYP a zarazem ostatniego roku programu MYP jest realizacja tzw. Projektu Personalnego (Personal Project). To właśnie projekt personalny jest tym działaniem ucznia, które umożliwia mu rozwinięcie pasji, uczy myślenia projektowego, planowania pracy własnej i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Projekt może przyjąć formę oryginalnej pracy artystycznej (np. pracy plastycznej, utworu dramatycznego), oryginalnego utworu literackiego lub pracy pisemnej na wybrany temat (społeczny, psychologiczny lub antropologiczny), oryginalnego eksperymentu naukowego lub wynalazku, prezentacji przedsięwzięcia biznesowego, organizacji wyjątkowego wydarzenia (np. koncertu, imprezy sportowej, debaty lub kampanii). Projekt oceniany jest w czterech kryteriach: A. Badanie, B. Planowanie, C. Podejmowanie działań (w tym prezentacja), D. Refleksja. Najpierw podlega ocenie wewnętrznej (przez opiekuna i recenzenta projektu), a następnie jest wysyłany do oceny zewnętrznej, do ośrodka oceniania IBO w Cardiff. Absolwenci otrzymują certyfikat IB potwierdzający realizację Projektu Personalnego oraz wpis tego osiągnięcia na świadectwie polskim. Uczniowie przyjęci do klasy IB MYP/DP też będą realizować projekt w ramach przygotowań do Programu Matury Międzynarodowej, będzie on jednak podlegał tylko ocenie wewnętrznej.

Nauka w klasie IB pokazuje, że szkoła nie jest oddalona od realnego życia i jest w niej miejsce na rozwijanie prawdziwych pasji. Skłaniamy do głębszych rozważań i rozbudzamy zainteresowanie światem. Uczymy jak mądrze i wnikliwie zadawać pytania i na nie odpowiadać. Nie narzucamy co ma uczeń myśleć tylko jak ma myśleć kreatywnie, krytycznie i konstruktywnie.

Profil klasy IB daje możliwość wyboru szerokiego spektrum kierunków studiów. Absolwenci, w zależności od wyboru rozszerzeń od klasy drugiej, mogą ubiegać się o przyjęcie zarówno uczelnie polskie jak i zagraniczne, na  rozmaite kierunki takie jak: filologie, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologię, socjologię, kierunki medyczno-przyrodnicze, ekonomiczne, matematyczne i inżynieryjne.

Skip to content