Klasa matematyczno – fizyczno – przyrodnicza z informatyką

mat fiz


KLASA MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- PRZYRODNICZA Z INFORMATYKĄ

Rozwój technologiczny na świecie , aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizyczno- przyrodniczym. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Proponujemy:

  • Dużą liczbę godzin matematyki w klasie II (6-7 godz. w tygodniu)  i w klasie III ( 6-7 godz. w tygodniu).
  • Zajęcia z matematyki wyższej  prowadzone przez pracownika Politechniki Wrocławskiej( w klasie II) , których celem jest zapoznanie uczniów z teorią gier.
  • Realizację rozszerzonego programu z fizyki lub biologii, a także z chemii lub geografii lub informatyki  w klasie II i III.
  • Współpracę z wyższymi uczelniami :

wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i chemii w laboratoriach tejże politechniki, możliwość wyjazdu na wykłady z matematyki na Uniwersytet Wrocławski, wyjazdowe warsztaty fizyczne i astronomiczne.

  • Zajęcia laboratoryjne z fizyki.
  • Możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
  • Szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów  do egzaminu maturalnego łączymy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące  ucznia w uczenie się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są  realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach :

  • kół zainteresowań,
  • zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczym, Ekonomicznym i Uniwersytetem Wrocławskim.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na politechnice, na kierunkach matematycznych i przyrodniczych na uniwersytecie, na studiach ekonomicznych. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

Skip to content