Strona główna Terminarz rekrutacji 2020/21

Terminarz rekrutacji 2020/21

Załącznik nr 1

  1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
  2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się w sekretariacie szkoły na test z języka angielskiego w terminie do 20.05.2020 roku do godz. 15.00  w sekretariacie szkoły.
  3. Test z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim 3 czerwca 2020 r. o godz. 13.00.
  4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do szkoły trwa od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły  w godz. od 8.00 do 15. 00.
  5. Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej –  10 czerwca 2020 roku (na stronie internetowej szkoły).
  6. Wprowadzenie wyników ukończenia szkoły podstawowej  do systemu NABO przez kandydata 26.06.2020 r. – 30 .06.2020 r. do godz. 15.00.
  7. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów – do 30 czerwca do godz. 15.00.
  8. Weryfikacja wyników kandydatów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 26.06.2020 r. – do 10.07.2020 r. 
  9. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 13 lipca 2020 r.