Strona główna Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji

do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu

w roku szkolnym 2022/2023

 1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej z maturą polską lub z maturą międzynarodową muszą zapisać się w sekretariacie szkoły (telefonicznie – numer telefonu 74 84 236 83)  na test z języka angielskiego  w terminie od 2 kwietnia 2022 r. do 7 czerwca 2022 roku do godz. 15.00 .
 3. Test z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim 8 czerwca 2022 r. o godz. 13.00.
 4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do szkoły trwa od 16 maja do 31 maja  2022 r. do godz. 15.00 dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z maturą polską lub z maturą międzynarodową, od 16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 dla kandydatów do pozostałych klas , w sekretariacie szkoły  w godz. od 8.00 do 15. 00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej –   15  czerwca  2022 roku (na stronie internetowej szkoły).
 6. Wprowadzenie wyników ukończenia szkoły podstawowej  do systemu NABO przez kandydata 24 czerwca  2022 r. – 13 lipca 2022  r. do godz. 15.00.
 7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  od 24 czerwca 2022r.– 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00.
 8. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów – do 13 lipca 2022 r.  do godz. 15.00.
 9. Weryfikacja wyników kandydatów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 14 lipca 2022 r. – do 20 lipca 2022 r. 
 10. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 21 lipca  2022 r. o godz. 12.00 w budynku szkoły.
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej    od 22 lipca do 29 lipca  2022 r. do godz. 15.00
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1 sierpnia 2022 r.
  – do godz. 14.00
 13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 4  sierpnia  2022 r.
 14. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia) tj. najpóźniej do 9 sierpnia 2022 r.
 15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia)  tj. najpóźniej do 12 sierpnia do 2022 roku.
 16. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły) tj. do 19 sierpnia 2022 roku.