Strona główna Terminarz rekrutacji.

Terminarz rekrutacji.

 TERMINARZ REKRUTACJI

do klas pierwszych 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu

w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
  2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się w sekretariacie szkoły na test z języka angielskiego w terminie do 14.05.2019 roku w sekretariacie szkoły.
  3. Test z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim – 23 maja 2019 r. o godz. 13.00.
  4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły  w godz. od 8.00 do 15. 00.
  5. Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej – 5 czerwca 2019 roku ( na stronie internetowej szkoły).
  6. Wprowadzenie wyników ukończenia szkoły gimnazjalnej do systemu NABO przez kandydata 21.06.2019 r. – 25.06.2017 r. do godz. 10.00.
  7. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów            – 25 czerwca do godz. 15.00
  8. Weryfikacja wyników kandydatów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 28.06.2019 – do 15.07.2019 r. roku
  9. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 16 lipca 2019 r.