Test Predyspozycji Językowych – gimnazjum

Pobierz

TEST PREDYSPOZYCJI DO XII GIMNAZJUM .doc

TEST PREDYSPOZYCJI DO XII GIMNAZJUM .PDF


2010

TEST PREDYSPOZYCJI DO XII GIMNAZJUM

I. Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące. (4 pkt)

amare  – kochać     videre – widzieć         ancilla – niewolnica    hortus – ogród

puellus  – chłopczyk   movere – poruszać     amica – przyjaciółka  laudare – chwalić

Forma łacińska Znaczenie polskie
1. amabat kochał
2. niewolnicom
3. movent poruszają
4. puellorum chłopczyków
5. vident
6. amicis przyjaciółkom
7. chwalił
8. ogrodów

 

II. Do wyrazów z lewej strony dobierz słowa o przeciwnym znaczeniu, które są podane po prawej stronie (3)

  A  absurdalny

1.  bezsensowny ________                 B  znaczący

2.  drugorzędny  ________ C  logiczny

3.  nieokiełznany _______ D  błahy

E  opanowany

III. W każdej linijce wykreśl jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych. (2 pkt)

Na przykład :    noga    pieszo    koszyczek    pływanie

           Tutaj nie pasuje  pieszo, bo to przysłówek, a pozostałe to rzeczowniki

1. odwoływali się      odwracała się    obracał się     otworzył się

2. kalecząc                pocieszający      potargany      prędko

IV. Nazwij części mowy podkreślonych wyrazów w tym zdaniu (5)

Najsławniejszym miastem 1) toskańskim jest Florencja, 2) która   3) pod względem zabytków może 4) konkurować 5)tylko  z Rzymem.

1_________________         2________________    3________________

4_________________         5________________

V. Uzupełnij tabelkę o brakujące słowa pochodne od tych, które już są w tabelce (2 pkt)

rzeczownik przymiotnik czasownik przysłówek imiesłów
przewrót przewrócić przewrócony

 

VI Język fikcyjny. Przestudiuj uważnie słówka tego języka, zdania przykładowe i ich polskie tłumaczenia a następnie uzupełnij brakujące końcówki w zdaniu, które jest tłumaczeniem jednego zdania z języka polskiego. (4 pkt)

dziewczynka –   vatra        malować    –  fisse     obrazek  – flera    pokój – umbra

matka    matra

1. Dziewczynka maluje obrazek w pokoju

      Vatra fissek fleram umbravan.

2. Dziewczynki malują obrazki w pokojach.

Vatraje fissekje fleramje  umbrajevan.

3. Dziewczynka nie namalowała obrazka.

Vatra fissebek  noll fleram.

4. Dziewczynki namalują obrazek dla matki.

Vatraje  vefissekje fleramje matraule.

Wykorzytując podane niżej słowa uzupełnij brakujące fragmenty tłumaczenia w poniższym zdaniu.

ogrodnik –  ladra       park –  garda        sadzić –  bisse      drzewo  –  vintra      książę –  derka

Ogrodnicy  nie posadzą drzewa  w ogrodach dla księcia.

Ladraje      _____bisse_______     noll   vintra_____    garda_____   derka_____

Skip to content