Strona główna TERMINARZ REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI

do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu

w roku szkolnym 2021/2022

 1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się w sekretariacie szkoły (telefonicznie – numer telefonu 74 84 236 83)  na test z języka angielskiego w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 .
 3. Test z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim 9 czerwca 2021 r. o godz. 13.00.
 4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do szkoły trwa od 17 maja do 31 maja  2021 r. do godz. 15.00 dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z maturą polską lub z maturą międzynarodową, od 17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 dla kandydatów do pozostałych klas , w sekretariacie szkoły  w godz. od 8.00 do 15. 00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej –   17  czerwca  2021 r. (na stronie internetowej szkoły).
 6. Wprowadzenie przez kandydata wyników ukończenia szkoły podstawowej  do systemu rekrutacji elektronicznej: od 25 czerwca  2021 r. – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
 7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
  od 25 czerwca 2021r.– 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
 8. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów 
  – do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 9. Weryfikacja wyników kandydatów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 28 czerwca 2021 r. – do 21 lipca 2021 r. 
 10. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 22 lipca  2021 r. o godz. 10.00.
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. – do godz. 14.00