Biblioteka

O bibliotece

 

Godziny otwarcia biblioteki
Poniedziałek 7.30 – 14.50
Wtorek 8.45 – 14.50
Środa 7.30 – 14.50
Czwartek 7.30 – 14.50
Piątek nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)

Pracownicy: mgr Ryszard Barto

Biblioteka posiada ok. 24 000 książek oraz  ok. 600 jednostek zbiorów audiowizualnych.

 Katalog

Zadania biblioteki szkolnej:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie zbiorów,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,
  • organizowanie warsztatu informacyjno – czytelniczego,
  • praca pedagogiczna przy stosowaniu różnych metod, form i środków upowszechniania czytelnictwa,
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  • współpraca z nauczycielami, uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi bibliotekami oraz środowiskiem lokalnym.

Biblioteka ostrzega:

  • Czytanie może wywołać nawyk samodzielnego myślenia.
  • Przez bezpośredni kontakt z książką można się nabawić postępującej ciekawości świata, zaawansowanej wiedzy , a nawet nabytej inteligencji.
  • Wieloletnie czytanie, w skrajnych przypadkach, może prowadzić nawet do stanu określanego jako erudycja.
Skip to content