Strona główna Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Rozwój technologiczny na świecie, aktywny udział w projektowaniu, produkcji i
wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od
potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-
informatycznej. Wychodząc tym kierunkom rozwoju świata naprzeciw proponujemy
kształcenie w profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym z podstawami robotyki
i druku 3D.


W naszym profilu obowiązkowym rozszerzeniem jest matematyka oraz fizyka
lub informatyka (do wyboru przez ucznia), a ponadto dostępne są następujące
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski lub geografia (do
wyboru przez ucznia). Uczeń musi wybrać co najmniej 3 rozszerzenia.


/Zatem rozszerzenia dla ucznia : matematyka ; fizyka lub informatyka (uczeń
wybiera co najmniej jedno, zatem może wybrać też oba); język angielski lub
geografia (uczeń wybiera jedno)/


Proponujemy:

● zwiększoną liczbę godzin matematyki w tygodniu;
● realizację rozszerzonego programu z fizyki lub informatyki z podstawami
robotyki i druku 3D, a także z geografii lub języka angielskiego;
● współpracę z wyższymi uczelniami: organizujemy wyjazdy edukacyjne na
Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i informatyki w laboratoriach tejże
politechniki, stwarzamy możliwości wyjazdów na wykłady z matematyki na
Uniwersytet Wrocławski oraz na wyjazdowe warsztaty fizyczne, astronomiczne
i informatyczne.

Współpracę z Centrum Edukacji STEAM KidsTech w ramach nauki robotyki i druku 3D
oraz zastosowania i wykorzystania nowych technologii w życiu,

● możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

● szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród
następujących: język francuski, język niemiecki i język włoski, język
hiszpański;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów do egzaminu maturalnego, łączymy
tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące ucznia w uczenie się. Dzięki
nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji
multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są realizowane nie tylko na
lekcjach, ale także w ramach kół zainteresowań i zajęć rozwijających zainteresowania
dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Wrocławskim i
Centrum Edukacji STEAM KidsTech.
Profil przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na politechnice, na
kierunkach matematycznych i informatycznych na uniwersytecie, na studiach
ekonomicznych i umożliwia uzyskanie certyfikatów z dziedziny robotyki i druku 3D. Nasi
uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Współpracują
z firmami Microsoft i Google.