Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie. Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI PRZEDMIOTÓW  W CZTEROLETNIM LICEUM.

                W czteroletnim liceum  uczniowie oprócz realizacji przedmiotów ogólnych w wymiarze podstawowym  wybierają od klasy pierwszej przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń w naszej szkole wybiera trzy rozszerzenia . Zatem jeśli wybrał rozszerzoną historię w klasie humanistycznej, to realizuje ją od klasy pierwszej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przy opisie klas podajemy możliwości wyboru rozszerzeń w każdym profilu.

Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką

Rozwój technologiczny na świecie, aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizycznym z informatyką. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

W naszym profilu matematyczno-fizycznym możesz wybrać rozszerzenia :

 • matematyka (obowiązkowa dla wszystkich)
 • j. angielski
 • geografia
 • fizyka
 • biologia,
 • chemia
 • informatyka
 • (powstanie grup rozszerzeń jest uzależnione od liczby chętnych)

Proponujemy:

 • Dużą liczbę godzin matematyki,
 • Zajęcia z matematyki wyższej  prowadzone przez pracownika Politechniki Wrocławskiej,
 • Realizację rozszerzonego programu z fizyki lub biologii, a także z chemii lub geografii lub informatyki .
 • Współpracę z wyższymi uczelniami :

Organizujemy wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i chemii w laboratoriach tejże politechniki, możliwość wyjazdu na wykłady z matematyki na Uniwersytet Wrocławski, wyjazdowe warsztaty fizyczne i astronomiczne.

 • Zajęcia laboratoryjne z fizyki.
 • Możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • Szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów  do egzaminu maturalnego łączymy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące  ucznia w uczenie się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są  realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach :

 • kół zainteresowań,
 • zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczym, Ekonomicznym i Uniwersytetem Wrocławskim.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na politechnice, na kierunkach matematycznych i przyrodniczych na uniwersytecie, na studiach ekonomicznych. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.


Skip to content