Strona główna Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Rozwój technologiczny na świecie, wymaga coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-informatycznej. W profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym z elementami robotyki i druku 3D kompetencje w tym zakresie kształcone są najszerzej.

Każdy uczeń wybiera trzy przedmioty rozszerzone:

W tym profilu obowiązkowym rozszerzeniem jest matematyka, co najmniej jeden przedmiot uczeń wybiera z grupy przedmiotów: fizyka, informatyka, a ponadto może wybrać jeden przedmiot z grupy: język angielski, geografia, chemia, biznes i zarządzanie.

Proponujemy:

  • realizację matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • realizację rozszerzonego programu z fizyki lub informatyki z elementami robotyki i druku 3D, a także z geografii, chemii, biznesu i zarządzania oraz języka angielskiego;
  • współpracę z wyższymi uczelniami, organizujemy wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski, zajęcia z fizyki i informatyki w laboratoriach, stwarzamy możliwości wyjazdów tematycznych związanych z rozszerzeniami – współpracę z Centrum Edukacji STEAM KidsTech sp. z o.o. w ramach nauki robotyki i druku 3D oraz zastosowania i wykorzystania nowych technologii w życiu,
  • możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
  • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących języków: francuski, niemiecki, włoski, hiszpański;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów do egzaminu maturalnego, łączymy tradycyjne podejście z nowoczesnymi metodami nauczania angażując ucznia w proces uczenia się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach kół zainteresowań i zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Wrocławskim i Centrum Edukacji STEAM KidsTech sp. z o.o.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na politechnice, kierunkach matematycznych i informatycznych na uniwersytecie, na uczelniach ekonomicznych. Umożliwia również uzyskanie certyfikatów z dziedziny robotyki i druku 3D. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Współpracują z firmami Microsoft i Google.