Strona główna Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z podstawami robotyki i druku 3D

Rozwój technologiczny na świecie, aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-informatycznej. Wychodząc tym kierunkom rozwoju świata naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym z podstawami robotyki i druku 3D.

W naszym profilu  obowiązkowym rozszerzeniem jest matematyka oraz fizyka lub informatyka (do wyboru przez ucznia), a ponadto dostępne są następujące przedmioty  na poziomie rozszerzonym:  język angielski lub geografia (do wyboru przez ucznia).

Proponujemy:

  • zwiększoną liczbę godzin matematyki w tygodniu;
  • realizację rozszerzonego programu z fizyki lub informatyki z podstawami robotyki i druku 3D, a także z geografii lub języka angielskiego;
  • współpracę z wyższymi uczelniami: organizujemy wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i informatyki w laboratoriach tejże politechniki, stwarzamy możliwości wyjazdów na wykłady z matematyki na Uniwersytet Wrocławski oraz na wyjazdowe warsztaty fizyczne, astronomiczne i informatyczne.

Współpracę z Centrum Edukacji STEAM KidsTech w ramach nauki robotyki i druku 3D oraz zastosowania i wykorzystania  nowych technologii w życiu,

  • możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
  • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język francuski, język niemiecki i język włoski, język hiszpański;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów  do egzaminu maturalnego, łączymy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące  ucznia w uczenie się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są  realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach kół zainteresowań i zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Wrocławskim i Centrum Edukacji STEAM KidsTech.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na politechnice, na kierunkach matematycznych i informatycznych na uniwersytecie, na studiach ekonomicznych i umożliwia uzyskanie certyfikatów z dziedziny robotyki i druku 3D. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Współpracują z firmami Microsoft i Google.