Konkursy organizowane przez szkołę

DISCE PUER

Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po ósmej klasie oraz do nauki w liceum ogólnokształcącym. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla gimnazjum

Regulamin konkursu dla szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia

Terminarz Disce Puer

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 19 lutego 2019 roku.
I etap konkursu – 22 lutego 2019 roku, godz. 13.00 dla uczniów GIMNAZJUM

                             23 lutego 2019 roku – godzina 10.00 dla uczniów klas VIII SP
II etap konkursu – finał12 marca 2019 roku godz. 9.00 dla uczniów GIMNAZJUM

                                         12 marca 2019 roku – godzina 12.00 dla uczniów kl. VIII SP

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży historii regionu, zapoznanie z zbytkami regionu, zachęcenie do poznawania regionu i aktywności turystyczno-krajoznawczej oraz promocja naszego regionu. Konkurs jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów klas III gimnazjum. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla gimnazjum i szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia

Terminarz konkursu:

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 15 marca 2019 roku.
Konkurs odbędzie się  – 20 marca  2019 roku – godzina 10.00 – 13.00 w I LO w Wałbrzychu

MAŁY POLIGLOTA

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu do dalszej nauki języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla szkoły podstawowej

Terminarz konkursu:

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 25 lutego 2019 roku.
I etap konkursu odbędzie się  – 1 marca  2019 roku – godzina 12.30  w I LO w Wałbrzychu