Strona główna Konkursy organizowane przez szkołę

Konkursy organizowane przez szkołę

DISCE PUER

Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do  egzaminu po ósmej klasie oraz do nauki w liceum ogólnokształcącym. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Karta zgłoszenia

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży historii regionu, zapoznanie z zabytkami regionu, zachęcenie do poznawania regionu i aktywności turystyczno-krajoznawczej oraz promocja naszego regionu. Konkurs jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów klas III gimnazjum. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Karta zgłoszenia

MAŁY POLIGLOTA

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu do dalszej nauki języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Klucz odpowiedzi – XX Konkiurs Mały Poliglota, etap szkolny