Konkursy organizowane przez szkołę

DISCE PUER

Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do  egzaminu po ósmej klasie oraz do nauki w liceum ogólnokształcącym. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia

Terminarz Disce Puer

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 14 lutego 2020 roku.
I etap konkursu – 28 lutego 2020 roku, godz. 13.00 

II etap konkursu – finał11 marca 2020 roku godz. 10.00 

                                    

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży historii regionu, zapoznanie z zbytkami regionu, zachęcenie do poznawania regionu i aktywności turystyczno-krajoznawczej oraz promocja naszego regionu. Konkurs jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów klas III gimnazjum. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia

Terminarz konkursu:

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 18 marca 2020 roku.
Konkurs odbędzie się  – 25 marca  2020 roku – godzina 9.00 – 13.00 w I LO w Wałbrzychu

MAŁY POLIGLOTA

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu do dalszej nauki języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

Regulamin konkursu dla szkoły podstawowej

Terminarz konkursu:

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 5 lutego 2020 roku.
I etap konkursu odbędzie się  – 7 lutego  2020 roku – godzina 13.00  w I LO w Wałbrzychu


Skip to content