Klasa dwujęzyczna (przygotowująca do matury polskiej)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie dwujęzycznej oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Niewątpliwe zalety profilu dwujęzycznego to:

  • szerokie spektrum wyboru rozszerzeń przez ucznia; dostępne są następujące przedmioty: historia, historia sztuki, matematyka, biologia, język polski geografia, fizyka, biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia, informatyka, jeśli będzie możliwość organizacyjna utworzenia takiej grupy i odpowiednia liczba chętnych uczniów (uczeń wybiera 3 rozszerzenia);
  • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu (tzw. poziom dwujęzyczny);
  • zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia, informatyka;
  • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język francuski, język niemiecki, język włoski i język hiszpański.

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych, w warsztatach tłumaczeniowych. Spektakle teatralne w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na filologię angielską czy udział w anglojęzycznych warsztatach międzynarodowych pozwalają naszym uczniom już w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i doskonalić jego wykorzystywanie.

Nasi absolwenci po tym profilu:

  • często decydują się na zdawanie egzaminów takich jak na przykład Certificate in Advanced English czy Certificate of Proficiency in English;
  • podejmują studia  w kraju i za granicą: studia ekonomiczne –  (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo, stosunki międzynarodowe,  politechnika,  filologie  : iberystyka, sinologia, japonistyka, filologia szwedzka, czeska, koreańska, niderlandzka, rosyjska, węgierska i  filologia angielska;
  • studiują na:  medycynie, studiach przyrodniczych, prawie,  psychologii, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie,  filologii polskiej, a także na politechnice;
  • potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.