Klasa dwujęzyczna ( przygotowująca do matury polskiej )

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie. Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI PRZEDMIOTÓW  W CZTEROLETNIM LICEUM.

                W czteroletnim liceum  uczniowie oprócz realizacji przedmiotów ogólnych w wymiarze podstawowym  wybierają od klasy pierwszej przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń w naszej szkole wybiera trzy rozszerzenia . Zatem jeśli wybrał rozszerzoną historię w klasie humanistycznej, to realizuje ją od klasy pierwszej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przy opisie klas podajemy możliwości wyboru rozszerzeń w każdym profilu.

Klasa dwujęzyczna  ( przygotowująca do matury polskiej )

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na  uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie  dwujęzycznej oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Zaletą profilu jest :

• szerokie spektrum wyboru rozszerzeń przez ucznia , dostępne przedmioty do wyboru:

 • historia
 • historia sztuki
 • matematyka
 • biologia,
 • język polski
 • geografia
 • fizyka
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie
 • chemia
 • informatyka

(powstanie grup rozszerzeń jest uzależnione od liczby chętnych)

 • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu,

• zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia, informatyka,

 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych, w warsztatach tłumaczeniowych. Zajęcia w Britsh Council, udział w spektaklach teatralnych w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na filologię angielską pozwalają naszym uczniom już  w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i doskonalić jego wykorzystywanie.

Nasi absolwenci po tym profilu:

• wielu zdało egzaminy:  Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English,

 • podjęli studia  w kraju i za granicą: studia ekonomiczne –  (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo , stosunki międzynarodowe,  politechnika,  filologie  : iberystyka, sinologia, japonistyka, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, rosyjski, węgierski i  filologia angielska ,
 • studiują na:  medycynie, studiach przyrodniczych, prawie,  psychologii, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie,  filologii polskiej. Wybierają studia na politechnice,
 • potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.
Skip to content