Strona główna Klasa dwujęzyczna (przygotowująca do matury polskiej)

Klasa dwujęzyczna (przygotowująca do matury polskiej)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością,
która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości
komunikowania się z całym światem, pozwala na uczenie się za granicą, odbywanie
praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji
najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym.
Dlatego w klasie dwujęzycznej oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia
(humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle
języka angielskiego.
Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości
kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych
instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i
udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.
Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania
języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.


Niewątpliwe zalety profilu dwujęzycznego to:

szerokie spektrum wyboru rozszerzeń przez ucznia; dostępne są
następujące przedmioty: historia, historia sztuki, matematyka,
biologia, język polski geografia, fizyka, biologia, wiedza o
społeczeństwie, chemia, informatyka, jeśli będzie możliwość
organizacyjna utworzenia takiej grupy i odpowiednia liczba chętnych
uczniów (uczeń wybiera 3 rozszerzenia);

● 6 godzin języka angielskiego w tygodniu (tzw. poziom dwujęzyczny);
● zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia,
informatyka;
● szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród
następujących: język francuski, język niemiecki, język włoski i język
hiszpański.

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych, w warsztatach
tłumaczeniowych. Spektakle teatralne w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na
filologię angielską czy udział w anglojęzycznych warsztatach międzynarodowych
pozwalają naszym uczniom już w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i
doskonalić jego wykorzystywanie.


Nasi absolwenci po tym profilu:

● często decydują się na zdawanie egzaminów takich jak na przykład Certificate
in Advanced English czy Certificate of Proficiency in English;
● podejmują studia w kraju i za granicą: studia ekonomiczne – (w tym Szkoła
Główna Handlowa), prawo, stosunki międzynarodowe, politechnika, filologie
: iberystyka, sinologia, japonistyka, filologia szwedzka, czeska, koreańska,
niderlandzka, rosyjska, węgierska i filologia angielska;
● studiują na: medycynie, studiach przyrodniczych, prawie, psychologii,
socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie, filologii polskiej, a także na
politechnice;
● potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym
przez siebie obszarze zawodowym.