Strona główna Klasa dwujęzyczna (przygotowująca do matury polskiej)

Klasa dwujęzyczna (przygotowująca do matury polskiej)

Otaczająca nas rzeczywistość coraz częściej skłania nas do myślenia o sobie jako o obywatelach świata otwartych na różnorodność kulturową, gotowych podjąć wyzwania społeczne, akademickie i zawodowe, jakie ten świat przed nami stawia, również te w kontekście międzynarodowym. Dla młodego człowieka granice nie stanowią już barier, a znajomość języka angielskiego stała się kluczowym narzędziem komunikacji otwierającym wiele możliwości zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej począwszy od komunikowania się z całym światem i korzystania z międzynarodowych źródeł informacji poprzez możliwość uczenia się za granicą aż po odbywanie praktyk, stażów zawodowych i uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego oferowanych poza granicami Polski w ramach projektów międzynarodowych.

Dlatego w klasie dwujęzycznej oferujemy:

 • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu (tzw. poziom dwujęzyczny);
 • zajęcia prowadzone w języku angielskim z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych, biznesu i zarządzania na poziomie podstawowym oraz geografii i informatyki;
 • warsztaty tłumaczeniowe oraz warsztaty z fonetyki;
 • warsztaty międzynarodowe;
 • współpracę z lokalnymi uczelniami;
 • solidne przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (aktualnie nie obowiązuje tutaj próg zdawalności, a wynik egzaminu jest bardzo korzystnie przeliczany w rekrutacji na studia). 

Dodatkowymi atutami są:

 • personalizacja kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) poprzez bogatą ofertę wyboru rozszerzeń (dostępne są następujące przedmioty: historia, historia sztuki, matematyka, biologia, chemia, język polski, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biznes i zarządzanie) – uczeń wybiera 3 przedmioty rozszerzone.
 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język francuski, język niemiecki, język włoski i język hiszpański.

Nasi absolwenci po tym profilu:

 • często decydują się na zdawanie egzaminów takich jak: ‘Certificate in Advanced English’ czy ‘Certificate of Proficiency in English’;
 • podejmują studia w kraju i za granicą: studia ekonomiczne – (w tym Szkoła Główna Handlowa), stosunki międzynarodowe, politechnika, filologie: iberystyka, sinologia, japonistyka, filologia szwedzka, czeska, koreańska, niderlandzka, rosyjska, węgierska i rumuńska oraz filologia angielska, a także medycyna, studia przyrodnicze, prawnicze, psychologia, socjologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo czy filologia polska;
 • potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym;
 • niejednokrotnie na swoje miejsce na ziemi wybierają miejsca poza granicami naszego kraju realizując tam swoje pasje i marzenia i łącząc je jednocześnie z życiem rodzinnym i zawodowym.