Strona główna Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych i medycznych wymaga
od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii.
Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i
powiązania w świecie organizmów daje szansę na dokonywanie nowych odkryć, które
pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją
żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.
W klasie o profilu biologiczno- chemicznym przygotowujemy naszych uczniów do
dalszego kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i medycznych oraz zapewniamy
bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Jeśli masz ducha walki o swoje zdrowie i innych, cechuje cię empatia oraz myślisz o
zachowaniu naszej planety dla przyszłych pokoleń to kierunek biologiczno- chemiczny z
ekologią i edukacją zdrowotną jest twoją przyszłością.
Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry pomagamy naszym uczniom znaleźć
odpowiedzi na nurtujące ich pytania a także zgłębić tajniki świata molekuł, zrozumieć
podstawy metod wykorzystywanych w leczeniu chorób onkologicznych czy też poznać
działanie wirusów czy rotawirusów.


W naszym profilu biologiczno-chemicznym z ekologią i edukacją zdrowotną
obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym jest biologia, pozostałe
rozszerzenia (co najmniej dwa) można wybrać spośród: chemia, język
angielski, geografia i matematyka.


Eksplorowanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest podstawą prowadzonych
zajęć z biologii i chemii:

● lekcje prowadzimy z wykorzystaniem technologii internetowych i
multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów
biologicznych, reakcji chemicznych;
● prowadzimy zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów
trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują pod okiem
nauczyciela;
● uczymy poprzez przeprowadzanie doświadczeń – u nas uczniowie nabywają
umiejętności związanych z poprawnym metodycznie zaplanowaniem
eksperymentu, zebraniem uzyskanych wyników i ich przetwarzaniem oraz
formułowaniem wniosków;
● prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań;
● organizujemy zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych wyższych
uczelni znajdujących się w naszym regionie;
● organizujemy wyjazdy terenowe, na których uczniowie uczą się rozpoznawać
gatunki fauny i flory;
● bazujemy na wzbudzaniu wewnętrznej motywacji do nauki, której owoce
będziesz zbierał przez całe życie;
● dajemy możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
● mamy szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród
następujących: język francuski, język niemiecki , język włoski i język
hiszpański.

Po ukończeniu klasy biologiczno – chemicznej z ekologią i edukacją zdrowotną
absolwenci studiują na takich kierunkach, jak medycyna, stomatologia, farmacja,
weterynaria, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,
biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia – w Polsce i za granicą.