Strona główna Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Profil ten skierowany jest do uczniów, którzy swoją przyszłość łączą z naukami ścisłymi, przyrodniczymi  i medycznymi.

Każdy uczeń w profilu biologiczno-chemicznym z ekologią i edukacją zdrowotną wybiera 3 rozszerzenia.

Rozszerzenia: biologia obowiązkowo, do wyboru dwa przedmioty rozszerzone z grupy przedmiotów: chemia, matematyka, geografia, język angielski.

Koncentracja na:

  • przygotowaniu do osiągnięcia jak najwyższego wyniku matury oraz  dalszego kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych i medycznych,
  • zwiększaniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej.

Dodatkowe rzeczy:

  • współpraca z uczelniami wyższymi,
  • obozy ekologiczne,
  • zajęcia laboratoryjne.

Zajęcia uzupełniające: Człowiek i środowisko.

Co daje uczniom:

  • możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu biologii, chemii, matematyki, geografii, języków obcych,
  • rozwój pasji przyrodniczych,
  • możliwość przygotowania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych np.:

Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Zaplecze:

Mikroskopy optyczne, preparaty mikroskopowe, preparaty mokre, zestawy do badania wybranych parametrów wody, gleby i powietrza, laboratorium chemiczne

Po ukończeniu klasy biologiczno – chemicznej z ekologią i edukacją zdrowotną
absolwenci studiują na takich kierunkach, jak medycyna, stomatologia, farmacja,
weterynaria, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,
biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia – w Polsce i za granicą.