Klasa biologiczno-chemiczna z edukacją zdrowotną i ekologią

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie. Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI PRZEDMIOTÓW  W CZTEROLETNIM LICEUM.                W czteroletnim liceum  uczniowie oprócz realizacji przedmiotów ogólnych w wymiarze podstawowym  wybierają od klasy pierwszej przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń w naszej szkole wybiera trzy rozszerzenia . Zatem jeśli wybrał rozszerzoną historię w klasie humanistycznej, to realizuje ją od klasy pierwszej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przy opisie klas podajemy możliwości wyboru rozszerzeń w każdym profilu.Klasa biologiczno-chemiczna z edukacją zdrowotną i ekologiąRozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę  na dokonywanie nowych odkryć , które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.W klasie o profilu biologiczno- chemicznym przygotowujemy naszych uczniów do dalszego kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i medycznych oraz zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry pomagamy naszym uczniom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania a także zgłębić tajniki świata molekuł, zrozumieć podstawy metod wykorzystywanych w leczeniu chorób onkologicznych czy też poznać działanie rotawirusów.W naszym profilu biologiczno-chemicznym z edukacją zdrowotną i ekologią możesz wybrać rozszerzenia :

 • biologia (obowiązkowa)
 • chemia
 • j. angielski
 • geografia
 • matematyka

(powstanie grup rozszerzeń jest uzależnione od liczby chętnych)

Eksplorowanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest podstawą prowadzonych zajęć z biologii i chemii :

 • lekcje  prowadzimy z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów biologicznych, reakcji chemicznych.
 • prowadzimy zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują pod okiem nauczyciela,
 • uczymy  poprzez przeprowadzanie doświadczeń –  u nas uczniowie nabywają  umiejętności związane z poprawnym metodycznie zaplanowaniem eksperymentu,  zebraniem uzyskanych  wyników i ich przetwarzaniem  oraz formułowaniem wniosków,
 • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań,
 • organizujemy zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni znajdujących się w naszym regionie,
 • organizujemy wyjazdy terenowe, na których uczniowie uczą się rozpoznawać  gatunki fauny i flory,
 • przygotowujemy wyjazdowe obozy ekologiczne, na których poza częścią teoretyczną uczniowie  uczą się oceny stanu zanieczyszczenia wody czy też powietrza stosując zasady biomonitoringu,
 • bazujemy na wzbudzaniu wewnętrznej motywacji do nauki,  której owoce będziesz zbierał przez całe życie,
 • dajemy możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • mamy szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Po ukończeniu klasy  biologiczno – chemicznej z edukacją zdrowotną i ekologią absolwenci  studiują na  takich kierunkach, jak:    medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria,  biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,  biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia w Polsce i za granicą.


Skip to content