Strona główna Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Klasa biologiczno-chemiczna z ekologią i edukacją zdrowotną

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych i medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę na dokonywanie nowych odkryć, które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.

W klasie o profilu biologiczno- chemicznym przygotowujemy naszych uczniów do dalszego kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i medycznych oraz zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Jeśli masz ducha walki o swoje zdrowie i innych, cechuje cię empatia oraz myślisz o zachowaniu naszej planety dla przyszłych pokoleń to kierunek biologiczno- chemiczny z ekologią jest twoją przyszłością.

Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry pomagamy naszym uczniom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania a także zgłębić tajniki świata molekuł, zrozumieć podstawy metod wykorzystywanych w leczeniu chorób onkologicznych czy też poznać działanie wirusów czy rotawirusów.

W naszym profilu biologiczno-chemicznym z edukacją zdrowotną i ekologią obowiązkowymi przedmiotami rozszerzonymi są biologia, pozostałe rozszerzenia można wybrać spośród: chemia, język angielski, geografia i matematyka,  jeśli będzie możliwość organizacyjna utworzenia takiej grupy i odpowiednia liczba chętnych uczniów.

Eksplorowanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest podstawą prowadzonych zajęć z biologii i chemii:

  • lekcje prowadzimy z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów biologicznych, reakcji chemicznych;
  • prowadzimy zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują pod okiem nauczyciela;
  • uczymy  poprzez przeprowadzanie doświadczeń –  u nas uczniowie nabywają  umiejętności związane z poprawnym metodycznie zaplanowaniem eksperymentu,  zebraniem uzyskanych  wyników i ich przetwarzaniem  oraz formułowaniem wniosków;
  • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań;
  • organizujemy zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni znajdujących się w naszym regionie;
  • organizujemy wyjazdy terenowe, na których uczniowie uczą się rozpoznawać  gatunki fauny i flory;
  • przygotowujemy wyjazdowe obozy ekologiczne, na których poza częścią teoretyczną uczniowie uczą się oceny stanu zanieczyszczenia wody czy też powietrza stosując zasady biomonitoringu;
  • bazujemy na wzbudzaniu wewnętrznej motywacji do nauki,  której owoce będziesz zbierał przez całe życie;
  • dajemy możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
  • mamy szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język francuski, język niemiecki , język włoski i język hiszpański.

Po ukończeniu klasy biologiczno – chemicznej z edukacją zdrowotną i ekologią absolwenci  studiują na  takich kierunkach, jak medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,  biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia – w Polsce i za granicą.