CAS (Creativity, Activity, Service) to podstawowy komponent IBDP, który zachęca uczniów do rozwoju osobistego poprzez uczenie się, doświadczenia i współpracę z innymi. CAS motywuje uczniów do wykazania się inicjatywą i wytrwałością oraz do rozwijania umiejętności, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Czym jest CAS? – wypowiedzi ekspertów z innych szkół na świecie

Creativity Action Service (CAS) umożliwia studentom zwiększenie ich rozwoju osobistego i interpersonalnego poprzez uczenie się przez doświadczenie. Znaczący program CAS jest podróżą odkrywania siebie i innych. Dla wielu, CAS jest głęboki i zmienia życie. Każdy student ma inny punkt wyjścia, inne potrzeby i cele. Program CAS jest zatem zindywidualizowany w zależności od zainteresowań, umiejętności, wartości i podejścia ucznia.

The American International School – Wiedeń, Austria

Kreatywność, aktywność i służba są podstawową częścią IBDP, co czyni go holistycznym systemem edukacyjnym. IB uznaje, że uczniowie muszą oddać się swojej społeczności poprzez możliwości służby i zrównoważyć naukę z kreatywnością i aktywnością. Ważniejsze jest jednak to, w jaki sposób lekcje wyniesione z tych „pozaszkolnych” doświadczeń mogą być zastosowane do ich nauki w klasie.

Collège Alpin International Beau Soleil, Szwajcaria

Kreatywność, aktywność i służba to podstawowy element dyplomu IB, który uczniowie muszą spełnić, aby otrzymać dyplom IB. Uczniowie muszą realizować kreatywne działania, angażować się w sport lub inne rodzaje aktywności fizycznej, a także spędzać czas na służbie. Te elementy znajdują się nie tylko w programie Diploma, ale w całym IB i pomagają uczniom stać się zrównoważonymi, troskliwymi jednostkami, które wnoszą wkład do swoich społeczności.

KIS International School, Bangkok – Tajlandia

Cel i znaczenie CASu

 • Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów, w których można się rozwijać
 • Podejmowanie nowych wyzwań i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Nauczenie się podejmować decyzje
 • Współpracowanie z ludźmi wokół siebie
 • Rozwijanie nowych umiejętności

Przykłady CASu

Creativity (Kreatywność)Activity (Aktywność)Service (Pomoc)
Załóż klub językowy i kulturowy Naucz się tańczyć baletZostań wolontariuszem w lokalnym schronisku dla zwierząt
Zorganizuj sprzedaż ciast na cele charytatywneĆwicz taniecPomagaj w nauce młodszym uczniom 
Zrób własne bomby do kąpieliWeź udział w zajęciach yogiZorganizuj akcję sadzenia drzew w swojej społeczności
Zaprojektuj i zbuduj robotaNaucz się grać w golfaWeź udział w kampanii Amnesty International
Zacznij robić świeczkiGraj w tenisaZgłoś się na wolontariusza w bibliotece w swojej szkole

Jak sprawić by CAS był łatwiejszy?

Ustal jasne cele: Określ konkretne cele dla swoich działań CAS, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami, mocnymi stronami i obszarami do poprawy. To pomoże Ci pozostać skupionym i zmotywowanym przez cały program.

Stwórz harmonogram: Zaplanuj regularne godziny na zajęcia CAS, aby mieć pewność, że konsekwentnie się w nie angażujesz. Pamiętaj, aby zachować równowagę pomiędzy kreatywnością, aktywnością i wolontariatem.

Śledź swoje postępy: Prowadź rejestr swoich działań w ramach CAS i dokumentuj swoje postępy w realizacji celów. To pomoże Wam zachować odpowiedzialność i motywację do dalszego konsekwentnego zaangażowania się w CAS.

Szukajcie wskazówek i informacji zwrotnych: Zwróćcie się do koordynatora CAS, nauczycieli i rówieśników po wskazówki i informacje zwrotne dotyczące waszych działań. Pomoże to dopracować cele i upewnić się, że spełniacie wymagania programu.

Refleksja nad swoimi doświadczeniami: Regularnie zastanawiaj się nad swoimi doświadczeniami z CAS, w tym czego się nauczyłeś, jak się rozwinąłeś i z jakimi wyzwaniami musiałeś się zmierzyć. Pomoże to docenić wartość CAS i utrzymać motywację do dalszego konsekwentnego angażowania się w program.

Pamiętajcie, że konsekwentne uczestnictwo w CAS wymaga dyscypliny, poświęcenia i pozytywnego nastawienia!

Kilka rad dla nowych uczniów:

 • Zacznij realizować CAS jak najszybciej: W zasadzie im wcześniej zaczniesz, tym więcej będziesz miał możliwości poznania różnych aktywności i znalezienia tych, które naprawdę Cię pasjonują.
 • Bądź otwarty: CAS polega na próbowaniu nowych rzeczy i wykraczaniu poza swoją strefę komfortu. Bądź otwarty na nowe doświadczenia!
 • Bądź zorganizowany: Używaj planera lub cyfrowego kalendarza, aby zaplanować swoje działania i terminy, a także prowadź dziennik swoich przemyśleń i osiągnięć.
 • Współpracuj z innymi: CAS to świetna okazja do współpracy z innymi i nawiązywania kontaktów w swojej społeczności.

Dlaczego szczerość jest ważna w trakcie realizowania CASu?

 • Budowanie zaufania: Uczciwość jest kluczowa w budowaniu zaufania pomiędzy osobami i organizacjami. Działalność CAS często wiąże się z pracą z innymi osobami, takimi jak członkowie społeczności, organizacje non-profit i inni wolontariusze. Wykazując się uczciwością, studenci mogą budować z nimi relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Postępowanie etyczne: Uczciwość jest podstawowym aspektem etycznego postępowania. Działania CAS często wiążą się z pracą w sytuacjach, które wymagają podejmowania decyzji indywidualnie, by rozwiązać problem. Wykazując się uczciwością, uczniowie mogą zapewnić, że ich działania są zgodne z wartościami IB Diploma Programme, takimi jak szacunek, odpowiedzialność i uczciwość.

CAS Learning Outcomes

CAS Learning Outcomes (LO) są ważną częścią IB Diploma Programme, ponieważ definiują wiedzę, umiejętności i postawy, które uczniowie powinni mieć rozwinięte do końca programu.

1. Strength & growth 

Uczniowie są w stanie zobaczyć siebie jako osoby z różnymi umiejętnościami i zdolnościami. Rozumieją, że mogą dokonywać wyborów dotyczących tego, jak chcą się rozwijać.

2. Challenge & skills

Nowe wyzwanie może być nieznanym doświadczeniem lub rozszerzeniem istniejącego. Nowo nabyte lub rozwinięte umiejętności mogą być pokazane poprzez doświadczenia, których uczeń wcześniej nie podejmował lub poprzez zwiększoną wiedzę w ustalonym obszarze.

3. Initiative & planning

Uczniowie przedstawiają etapy od pomysłu do realizacji planu doświadczenia CAS. Może to być osiągnięte we współpracy z innymi. Doświadczenie to może być oparte na wcześniejszych doświadczeniach, lub też może być to nowy pomysł.

4. Working collaboratively with others

Współpracę można wykazać w wielu różnych działaniach, takich jak sporty zespołowe, gra w zespole muzycznym lub pomoc w przedszkolu.

5. Showing perseverance and commitment

Uczniowie wykazują regularny udział i aktywne zaangażowanie w działania CAS, oraz przyjmują część odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w trakcie działań.

6. Global engagement

Studenci są w stanie zidentyfikować i zademonstrować swoje zrozumienie globalnych problemów, podejmować odpowiedzialne decyzje i podejmować odpowiednie działania w odpowiedzi na problem w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej (np. troska o środowisko naturalne, opieka nad osobami starszymi).

7. Recognize and consider the ethics of choices and actions

Uczniowie wykazują się świadomością konsekwencji wyborów i działań w planowaniu i realizacji doświadczeń CAS. Decyzje etyczne pojawiają się w prawie każdej działalności CAS (na przykład na boisku sportowym, w kompozycji muzycznej, w relacjach z innymi osobami zaangażowanymi w działalność usługową).

Uwaga: Wszystkie siedem efektów musi być obecnych, aby student spełnił wymagania CAS.

Niektóre learning outcomes mogą być demonstrowane wiele razy, w różnych działaniach, ale ukończenie wymaga tylko tego, by istniały dowody na każdy z nich. (Dane zaczerpnięte z IBO CAS Guide.)

CAS Project

CAS Project jest obowiązkowy. 

Cel Projektu:

Celem CAS Project’u jest udział w trwałej współpracy między uczniami. Zaangażowanie uczniów pomoże im odkryć zalety pracy w grupie oraz wspólnych osiągnięć zrealizowanych poprzez wymianę pomysłów, a także umiejętności uczniów. CAS projekt jest wyzwaniem aby wyjść z inicjatywą, zademonstrować wytrwałość oraz rozwinąć zdolności do współpracy, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Przebieg projektu:

Uczniowie dobrani w grupy minimalnie dwuosobowe muszą zrealizować co najmniej jeden projekt grupowy, który połączy co najmniej dwa elementy CAS (np. Service + Creativity). Czas trwania wszystkich etapów projektu to około 2 miesiące systematycznej pracy. Jednokrotny udział w przedsięwzięciu nie stanowi CAS Project’u, chyba że przygotowanie do niego wymagało poświęcenia większej ilości czasu. W trakcie okresu planowania i tworzenia, uczniowie mogą zasięgnąć pomocy i opinii wcześniej wybranego przez nich Supervisor’a.

Wszystkie wymagania powinny być spełnione zgodnie z 5 etapami CAS:

Investigation: Rozpoznanie zainteresowań na początku kursu, swoich umiejętności i talentów oraz tego, jak można je wykorzystać w CAS.

Preparation: Tworzenie planu opartego na dochodzeniach, szukanie wymaganych zasobów i możliwości działania na podstawie planu projektu oraz zdobywanie wszelkiej wiedzy i umiejętności wymaganych do przejścia dalej. 

Action: W tym momencie plan powinien być gotowy. Ten krok pokazuje podejmowanie decyzji i krytyczne myślenie, np. posiadanie gotowych planów awaryjnych na wypadek, gdyby projekt CAS nie zakończył się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Uwzględnienie nieszczęśliwych wypadków i sytuacji poza kontrolą jest czymś, na co IB zwraca uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszeń CAS. 

Reflection: Po zakończeniu projektów, będziecie zastanawiać się nad swoją pracą, co mogliście zrobić lepiej, jak mogliście poprawić ogólne doświadczenie CAS i jak bardzo czuliście się spełnieni ze swojego projektu.

Demonstration: Dzienniki nagrań i dokumenty są składane do portfolio CAS, które może być czymś tak prostym jak folder z wszystkimi dowodami pracy uzyskanymi podczas całego doświadczenia CAS. To portfolio powinno zawierać Twoje refleksje i notatki od Twojego opiekuna.

CAS Portfolio – ManageBac i wywiady

ManageBac to platforma, która pozwala na dokumentowanie swoich postępów z każdego komponentu IB (CAS, TOK, Extended Essay). Wszystkie rozpoczęte doświadczenia w ramach CASu należy opisać w zakładce “experiences” i systematycznie dodawać refleksje. Więcej informacji na temat samego korzystania z aplikacji znajdziecie w poniższym poradniku:

Wywiady

W ciągu 18 miesięcy przeprowadzone zostaną 3 rozmowy CAS. Ich głównym celem nie jest ocena, lecz umożliwienie studentom czerpania korzyści z programu oraz sprawdzenie, czy nikt nie został w tyle. Pierwszy wywiad (przeprowadzany przez CAS Coordinator) ma miejsce na początku przygody z CASem, podczas którego opowiadasz o swoich planach i celach. Kolejne odbywają się w trakcie realizacji CASu i na jego końcu – ostatni podsumowuje 18 miesięcy twojej wytrwałej pracy.

Zakładka informacyjna

Powyższy wpis również został przygotowany w ramach CAS Project’u. Chciałyśmy w ten sposób uaktualnić i usprawnić dostęp do informacji o CAS’ie na stronie naszej szkoły. Tak duża ilość informacji może wydawać się przytłaczająca, lecz z odpowiednią organizacją CAS nie jest taki straszny i sprawia nam przyjemność.

Źródła:

1. Word Schools, 8 Grudnia 2022, Co to jest IB CAS (Service Action Service)?, https://world-schools.com/pl/ib-international-baccalaureate-cas/

2. Lanterna Education, 26 Stycznia 2023, How to deal with CAS: Ideas for IB Students | Part 3 | CAS Reflections, https://lanterna.com/blog/cas-ideas-part-3/

3. Wells On Nut, 21 Marca 2018, IB Program Bangkok | Wells International School IB Program,https://wells.ac.th/wells-on-nut/ib-cas/

4. Elevated Achievement Group, 7 Października 2022, Why Measurable and Achievable Learning Outcomes Are Imperative to Each and Every Lesson, https://elevatedachievement.com/articles/why-measurable-and-achievable-learning-outcomes-are-imperative-to-each-and-every-lesson/

5.  Maharani Hariga, 3 Czerwca 2019, Why CAS was the best thing from the IB diploma that ever happened to me, https://blogs.ibo.org/blog/2019/06/03/why-cas-was-the-best-thing/