Samorząd szkolny

  • Przewodniczący: Kacper Gawron
  • Z-ca: Aleksandra Sobczak
  • Z-ca: Nela Walendzik
  • Z-ca: Zuzanna Fijałkowska