Strona główna Klasa humanistyczna z edukacją medialną i artystyczną.

Klasa humanistyczna z edukacją medialną i artystyczną.

Wbrew ogólnie krążącym mitom, humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych
stanowiskach. Osoby z wykształceniem humanistycznym można spotkać w administracji
państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych, otwierając ludziom drzwi
do świata a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym
zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności
komunikowania się z innymi, umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków
obcych. Gdy ukończysz naukę w tym profilu możesz studiować prawo, psychologię,
socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, różne filologie i wiele innych
kierunków uniwersyteckich.


Co wyróżnia ten kierunek:

● duża swoboda wyboru rozszerzeń: historia, wiedza o społeczeństwie, język
polski, historia sztuki (z wymienionych rozszerzeń uczeń wybiera co najmniej
dwa) , język obcy oraz geografia ; uwaga! uczeń musi wybrać co najmniej 3
rozszerzenia.
● rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z języka
polskiego i możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
● szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród
następujących: język francuski, język niemiecki;
● zajęcia filmowe, z wykorzystaniem własnego studia filmowego! (bogate
wyposażenie: profesjonalny sprzęt: kamery i aparaty Sony i Nikon, mikrofony
studyjne i adaptacja akustyczna sali, miksery audio i video, slider, kran
kamerowy, profesjonalne oświetlenie);
● możliwość realizowania własnych projektów filmowych i multimedialnych;
● zajęcia artystyczne, teatralne i muzyczne (w szkole działa zespół muzyczny,
posiadający własne studio z bogatym wyposażeniem)
● warsztaty teatralne (koło teatralne, współpraca z Teatrem Dramatycznym w
Wałbrzychu);

● liczne wyjścia i wyjazdy do muzeów, galerii i na wystawy artystyczne;
● liczne wycieczki (m.in. regularne wyjazdy do Opery Wrocławskiej) i zajęcia
warsztatowe;
● dodatkowe zajęcia on-line z wykorzystaniem Google Classroom, każdy uczeń
otrzymuje darmowe konto edukacyjne w wersji premium;
● liczne imprezy dodatkowe;
● aktywne media społecznościowe