Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną, artystyczną, prawną.

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie. Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI PRZEDMIOTÓW  W CZTEROLETNIM LICEUM.

                W czteroletnim liceum  uczniowie oprócz realizacji przedmiotów ogólnych w wymiarze podstawowym  wybierają od klasy pierwszej przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń w naszej szkole wybiera trzy rozszerzenia . Zatem jeśli wybrał rozszerzoną historię w klasie humanistycznej, to realizuje ją od klasy pierwszej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przy opisie klas podajemy możliwości wyboru rozszerzeń w każdym profilu.

Klasa humanistyczna z edukacją multimedialną, artystyczną, prawną

Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych,  otwierając ludziom drzwi do  świata  a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

W naszym profilu humanistycznym możesz wybrać rozszerzenia :

 • historia
 • historia sztuki,
 • j. angielski
 • język polski
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie

(Uwaga: powstanie grup rozszerzeń jest uzależnione od odpowiedniej liczby chętnych)

Nasz profil humanistyczny z edukacją medialną, artystyczną, prawną  to:

 • możliwość wyboru rozszerzenia  z: historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka obcego, historii sztuki a nawet chemii (ważna przy wyborze kierunku – konserwacja zabytków).
 • możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z języka polskiego ; pomoc w przygotowaniu do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla chętnych, pomoc w przygotowaniu do konkursów recytatorskich,
 • możliwość nauki języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym,
 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;
 • współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie –  realizacja edukacji prawnej), czy też z wrocławskimi uczelniami (Instytut Stosunków Międzynarodowych),
 • zajęcia filmowe, z wykorzystaniem własnego Studia Filmowego! (bogate wyposażenie: greenbox, profesjonalna kamera Sony, rekorder, slider, kran kamerowy),
 • możliwość realizowania własnych projektów filmowych i multimedialnych,
 • unikatowe zajęcia, na których poznasz nowoczesne oprogramowanie wspierające proces uczenia się i nauczysz się przygotowywania prezentacji multimedialnych (Prezi, PowToon, Emaze i inne),
 • zajęcia artystyczne realizowane metodą projektów,
 • warsztaty teatralne (koło teatralne, współpraca z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu),
 • liczne wycieczki (m.in. regularne wyjazdy do Opery Wrocławskiej) i zajęcia warsztatowe,
 • platforma edukacyjna moodle wspierająca nauczanie historii na poziomie rozszerzonym.

Wybierz  profil humanistyczny z edukacją multimedialną, artystyczną, prawną  w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. 


Skip to content