Klasa dwujęzyczna PRE DP (przygotowująca do realizacji Programu Matury Międzynarodowej od klasy III LO)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na  uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie  dwujęzycznej PRE DP  oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

W tym roku szkolnym otwieramy klasę dwujęzyczną PRE  DP, po której uczniowie mogą realizować Program Matury Międzynarodowej .

Nauka w tej klasie jest dwustopniowa:

1 stopień – realizowany w ciągu dwóch pierwszych lat w liceum jako klasa dwujęzyczna. Oznacza to dla ucznia: większą liczbę godzin nauki języka angielskiego ( 6 godzin w tygodniu), realizację polskiej podstawy programowej z geografii Polski, historii Polski  i j. polskiego , oraz naukę dwóch przedmiotów w j. angielskim.

2 stopień –  rozpoczyna się od klasy trzeciej LO, trwa dwa lata i jest przejściem w realizację Programu Matury Międzynarodowej, co oznacza w praktyce wybór 6 przedmiotów z wykazu grup przedmiotowych ( patrz zakładka International Baccalaureate na naszej stronie internetowej) trzy na poziomie SL (standard level), trzy na poziomie HL ( high level). Nauka odbywa się w języku angielskim, podręczniki, pisane przez ucznia prace również są w języku angielskim . Z tych sześciu przedmiotów uczeń będzie zdawał Maturę Międzynarodową w j. angielskim. Nauka w tej klasie gwarantuje opanowanie j. angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Co daje Ci kształcenie w tej klasie:

– ciekawe programy,

– skoncentrowanie się w nauce  na wybranych przez Ciebie przedmiotach,

– rozwój zgodny z własnymi zainteresowaniami,

– realizację programu cenionego na całym świecie.

Skip to content