Strona główna Klasa dwujęzyczna PRE DP (przygotowująca do matury międzynarodowej)

Klasa dwujęzyczna PRE DP (przygotowująca do matury międzynarodowej)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie dwujęzycznej PRE DP oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

Nauka w tej klasie jest przebiega dwustopniowo:

1 stopień – realizowany w ciągu dwóch pierwszych lat w liceum jako klasa dwujęzyczna. Oznacza to dla ucznia: większą liczbę godzin nauki języka angielskiego (6 godzin w tygodniu), realizację polskiej podstawy programowej z geografii Polski, historii Polski  i języka  polskiego  oraz naukę dwóch przedmiotów w języku angielskim.

2 stopień – jest kontynuacją nauczania języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, rozpoczyna się od klasy trzeciej, trwa dwa lata i jest przejściem w realizację Programu Matury Międzynarodowej i wiąże się z wyborem rozszerzeń, co w praktyce oznacza wybór i realizację 6 przedmiotów z wykazu grup przedmiotowych (patrz zakładka: International Baccalaureate/Międzynarodowa matura na naszej stronie internetowej: http://ib.walbrzych.pl), a ściślej: trzech na poziomie podstawowym SL (standard level) i trzech na poziomie rozszerzonym HL (higher level). Nauka odbywa się w języku angielskim. Z sześciu realizowanych przedmiotów uczeń zdaje maturę międzynarodową. Nauka w tej klasie gwarantuje opanowanie języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Co daje Ci kształcenie w tej klasie:

  • skoncentrowanie się na nauce wybranych przez Ciebie przedmiotów (6 wybierasz i realizujesz, 6 zdajesz);
  • rozwój zgodny z własnymi zainteresowaniami;
  • realizację programu wysoko cenionego przez uczelnie i pracodawców na całym świecie;
  • naukę języka angielskiego poprzez codzienne obcowanie z nim i używanie go na lekcjach z różnych przedmiotów;
  • rozwój umiejętności poznawczych i społecznych potrzebnych w przyszłym rozwoju zawodowym;
  • udział w projektach i warsztatach międzynarodowych, np. IMUN;
  • udział w spotkaniach i przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym, typu wykłady, coroczne występy i warsztaty ‘Brave Kids’;
  • możliwość udziału w teatrze szkolnym lub warsztatach filmowych;
  • wyjazdy na spektakle anglojęzyczne i warsztaty lub wykłady na Filologii Angielskiej, British Council;
  • bardzo korzystne przeliczanie wyników matury międzynarodowej podczas rekrutacji na studia w Polsce oraz uczelnie zagraniczne.

 Absolwenci profilu dwujęzycznego z maturą międzynarodową są przygotowani do zdawania egzaminów ‘Certificate in Advanced English’ czy Certificate of Proficiency in English; podejmują studia  w kraju (m.in. na ścieżkach anglojęzycznych) i za granicą na różnych kierunkach: studia ekonomiczne (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo, stosunki międzynarodowe,  politechnika,  wszystkie możliwe filologie; studiują na:  medycynie, studiach przyrodniczych, prawie, psychologii, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie,  filologii polskiej, a także na politechnice; potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.