Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2016/2017 dla naszej Kingi