Kinga Sztonyk zakwalifikowała się do zawodów III stopnia LXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej