Konkursy organizowane przez szkołę

Disce Puer

Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego i nauki w liceum ogólnokształcącym.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

TERMINARZ

Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie do 9 lutego 2018 roku.
I etap konkursu – 16 lutego 2018 roku – godzina 13.00.
II etap konkursu – finał5 marca 2018 roku – godzina 12.00.