2 klasy liceum

Klasa II A

Przedmiot Autor Tytuł Materiały dodatkowe
Obligatoryjnie
j. polski J. Łapińska, B. Maciejewska, J. Sadowska Ciekawi świata, Język polski, cz. III, Operon 2013
E. Niwińska-Lipińska, J. Pol Ciekawi świata. Język polski, cz. IV, Operon 2013
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres podstawowy. WSiP 2013
język francuski Céline Himber, Fabienne Gallon En action 1 – podstawa
Céline Himber, Fabienne Gallon En action 2 – kontynuacja
Lattitude 1, 2 (2 godz.)
Język hiszpański J. Corpas i inni Aula International 1 i 2, Nueva edición, Lektorklett
Rozszerzenia – Wybór
historia Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Zrozumieć przeszłość
Starożytność i średniowiecze
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony, cz. 1, Nowa Era
Paweł Klint, Piotr Galik Zrozumieć przeszłość

Dzieje nowożytne

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony, cz. 2, Nowa Era

WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska,Mariusz Menz W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1. Wyd. Nowa Era 630/1/2012
geografia P. Czubla, E.Papińska Geografia dla maturzysty. Podręcznik. Zakres rozszerzoy. Część 1 i 3/ Wyd. Szk. PWN / wydanie 2011 Geografia dla maturzysty. Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony / E. Czerwińska i n. / Wyd. Szk.PWN
biologia Biologia na czasie, zakres rozszerzony, cz. I i II Nowa Era
Przedmioty uzupełniające
przyroda
religia Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN (red.) W świecie, podręcznik i notes do religii dla klasy II liceum, WAM 2013
WDŻ M. Ryś „Wędrując ku Dorosłości” (Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyd. Rubikon

 

 

 

Klasa II B

Przedmiot Autor Tytuł Materiały dodatkowe
Obligatoryjnie
j. polski J. Łapińska, B. Maciejewska, J. Sadowska Ciekawi świata, Język polski, cz. III, Operon 2013
E. Niwińska-Lipińska, J. Pol Ciekawi świata. Język polski, cz. IV, Operon 2013
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
język francuski Céline Himber, Fabienne Gallon En action 1 – podstawa
Céline Himber, Fabienne Gallon En action 2 – kontynuacja
Lattitude 1, 2 (2 godz.)
Język hiszpański J. Corpas i inni Aula International 1 i 2, Nueva edición, Lektorklett
Rozszerzenia – Wybór
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
fizyka M. Braun, K. Byczuk Zrozumieć fizykę, Nowa Era
informatyka W. Hermanowski Ciekawi świata 1, Informatyka, podręcznik zakres rozszerzony, Operon 2013
chemia M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska To jest chemia, cz. 1, Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony, Nowa Era 2012
biologia M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, Nowa Era
F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, Nowa Era
historia i społeczeństwo M. Markowicz i in. Historia i społeczeństwo. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik. WSiP 2013

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. WSiP 2013

religia Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN (red.) W świecie, podręcznik i notes do religii dla klasy II liceum, WAM 2013
WDŻ M. Ryś „Wędrując ku Dorosłości” (Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyd. Rubikon

 

 

 

Klasa II C

Przedmiot Autor Tytuł Materiały dodatkowe
Obligatoryjnie
j. polski J. Łapińska, B. Maciejewska, J. Sadowska Ciekawi świata, Język polski, cz. III, Operon 2013
E. Niwińska-Lipińska, J. Pol Ciekawi świata. Język polski, cz. IV, Operon 2013
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
język francuski Céline Himber, Fabienne Gallon En action 2 – podstawa
Céline Himber, Fabienne Gallon En action 3 – kontynuacja
Lattitude 1, 2 (2 godz.)
Język hiszpański J. Corpas i inni Aula International 1 i 2, Nueva edición, Lektorklett
Rozszerzenia – Wybór
biologia M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, Nowa Era
F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, Nowa Era
chemia M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska To jest chemia, cz. 1, Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony, Nowa Era 2012
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
fizyka M. Braun, K. Byczuk Zrozumieć fizykę, Nowa Era
geografia P. Czubla, E.Papińska Geografia dla maturzysty. Podręcznik. Zakres rozszerzoy. Częś 1/ Wyd. Szk.PWN / wydanie 2011 Geografia dla maturzysty. Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzo-ny / E. Czerwińska i in. / Wyd. Szk.PWN
Przedmioty uzupełniające
historia i społeczeństwo M. Markowicz i in. Historia i społeczeństwo. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik. WSiP 2013

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. WSiP 2013

religia Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN (red.) W świecie, podręcznik i notes do religii dla klasy II liceum, WAM 2013
WDŻ M. Ryś „Wędrując ku Dorosłości” (Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyd. Rubikon

 

 

 

Klasy II BL

Przedmiot Autor Tytuł Materiały dodatkowe
Obligatoryjnie
j. polski J. Łapińska, B. Maciejewska, J. Sadowska Ciekawi świata, Język polski, cz. III, Operon 2013
E. Niwińska-Lipińska, J. Pol Ciekawi świata. Język polski, cz. IV, Operon 2013
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
język angielski (tylko klasa 2 BL) V. Evans Upstream Advanced, Express Publishing 2008
język francuski Céline Himber, Fabienne Gallon En action 1 – podstawa
Céline Himber, Fabienne Gallon En action 2 – kontynuacja
Lattitude 1, 2 (2 godz.)
Język hiszpański J. Corpas i inni Aula International 1 i 2, Nueva edición, Lektorklett
Rozszerzenia – Wybór
historia Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Zrozumieć przeszłość
Starożytność i średniowiecze
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony, cz. 1Nowa Era
WOS Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska,Mariusz Menz W centrum uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1. Wyd. Nowa Era 630/1/2012
geografia P. Czubla, E. Papińska Geografia dla maturzysty 1 (zakres rozszerzony) Geografia dla maturzysty 1, zeszyt ćwiczeń
biologia M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, Nowa Era
F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, Nowa Era
matematyka A. Przychoda, Z. Łaszczyk Matematyka poznać, zrozumieć, podręcznik do klasy 2. Zakres rozszerzony. WSiP 2013
fizyka M. Braun, K. Byczuk Zrozumieć fizykę, Nowa Era
chemia M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska To jest chemia, cz. 1, Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony, Nowa Era 2012
Przedmioty uzupełniające
historia i społeczeństwo M. Markowicz i in. Historia i społeczeństwo. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik. WSiP 2013

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik. WSiP 2013

przyroda
religia Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN (red.) W świecie, podręcznik i notes do religii dla klasy II liceum, WAM 2013
WDŻ M. Ryś „Wędrując ku Dorosłości” (Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyd. Rubikon