V Edycja Powiatowego Konkursu Moja Mała Ojczyzna organizowanego z inicjatywy i we współpracy z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników Wałbrzych – Marburg składała się jak zwykle z testu wiedzy o regionie oraz części krasomówczej w języku obcym. Oto dzisiejsi laureaci:

wśród licealistów: 1 miejsce dla Julii Ptak z klasy 1b
2 miejsce dla Weroniki Pawlik z klasy 1c
3 miejsce dla Pauliny Pepery z klasy 2b
Wśród gimnazjalistów: 1 miejsce Alicja Baranowska z klasy 3gb
2 miejsce dla Kingi Jasiak z Zespołu Szkół Fundacji
3 miejsce dla Wiktorii Dybizbańskiej z klasy 2ga
Główna nagroda dla pierwszych miejsc obydwu kategorii to wyjazd na staż prawniczy do Niemiec.