Pozytywny wynik weryfikacji IB !!! Już tylko kilka formalności dzieli nas od otrzymania oficjalnego Certyfikatu IB World School! Serdecznie dziękujemy…

049713_Zespół_Szkół_nr_1_myp-ibaem

Jak czytamy w liście autoryzacyjnym proces weryfikacji został zakończony pomyślnie i już na dniach szkoła otrzyma oficjalny certyfikat IB World School. Będzie on formalnym potwierdzeniem uzyskania od Organizacji Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate Organization) autoryzacji w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym (Middle Years Programme).

Wytężona praca i determinacja nauczycieli, kreatywność i dociekliwość naszej ambitnej młodzieży a także zaangażowanie, współpraca i przychylność Rodziców zostały nagrodzone i tak oto już niebawem towarzyszyć nam będzie logo prestiżowych szkół IB, które dbają o najwyższe standardy kształcenia.

Sukces jest tym większy, iż jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, której udało się pomyślnie przejść autoryzację w 2,5 roku od momentu złożenia aplikacji o status kandydacki we wrześniu 2012 roku. Nasza kadra pedagogiczna odbyła w tym czasie szereg szkoleń IB (zagranicznych, online jak i organizowanych w szkole), intensywnie pracowała nad programami wzbogacając je o liczne projekty i zadania interdyscyplinarne, wdrożyła nowe kryteria oceniania IB, opracowała szereg obowiązujących dokumentów, jak m.in. ‘Polityka Uczciwości Akademickiej’ oraz rozszerzyła wachlarz zadań na ocenę.

Współpraca nauczycieli w planowaniu procesów dydaktycznych została wysoko oceniona nie tylko przez wizytatorów IB podczas dwóch wizyt (konsultacyjnej, w październiku 2013, oraz weryfikacyjnej, w listopadzie 2014) ale też przez polskich wizytatorów kuratoryjnych, którzy już w ubiegłym roku szkolnym przyznali nam w tym aspekcie niezwykle rzadko nadawany tytuł „Szkoły Wzorcowej”.

W związku z otrzymaniem przez szkołę autoryzacji Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 i Koordynator MYP dziękują Liderom Grup Przedmiotowych MYP, Liderom ‘Service in Action’ i ATL, wszystkim Nauczycielom zaangażowanym we wdrażanie programu, Uczniom godnie i dumnie reprezentującym swoją szkołę (nie tylko podczas wizytacji), Ich Rodzicom i Opiekunom, którzy chętnie współpracują ze szkołą i mocno wspierają nasze inicjatywy oraz wszystkim Pracownikom Administracji i Obsługi.

Cała społeczność naszej szkoły w sposób szczególny dziękuje Prezydentowi Wałbrzycha, Panu dr Romanowi Szełemejowi, za udzielenie nam niezbędnego wsparcia na każdym etapie realizacji naszych ambitnych planów.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1                                                                                                  Wicedyrektor i Koordynator MYP

Oksana Citak                                                                                                                                         Beata Urbaniak