Wydawanie Świadectw Dojrzałości odbędzie się 30 czerwca 2015 od godziny 12.00.