Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż złożona przez nas 1 października 2015 roku aplikacja o status kandydacki w Programie Międzynarodowej Matury została rozpatrzona przez International Baccalaureate Organization pozytywnie! To oznacza, że szkoła ma status kandydata w IB Diploma Programme i rozpoczyna przygotowania do autoryzacji.

ib_dp_en_candidate_school_logo

Od marca 2015 roku jesteśmy już szkołą autoryzowaną w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym (Middle Years Programme) a Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) jest kolejnym programem IB, który nasza szkoła planuje wdrożyć.

Proces autoryzacji potrwa od dwóch do trzech lat. Już w październiku pierwsza grupa nauczycieli rozpoczyna międzynarodowe szkolenia w Londynie. Zaplanowane są też szkolenia w Brukseli, Berlinie i Paryżu, a także szkolenia online. Nauczyciele będą mieli ok. roku na  opracowanie programów zgodnie z wytycznymi IBO. Następnie zostaną zaplanowane wizyty  z IBO. Po wizycie weryfikacyjnej i raporcie końcowym IB zapadnie decyzja odnośnie autoryzacji.

Dwuletni Program International Baccalaureate będzie obejmował drugą i trzecią klasę liceum. Program będzie realizowany głównie w języku angielskim.  W systemie IB uczeń wybiera trzy przedmioty, które będzie realizował a następnie zdawał na poziomie wyższym (rozszerzonym) (Higher Level – HL) i trzy przedmioty na poziomie niższym (podstawowym) (Standard Level – SL). Stałymi komponentami programu są też: kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), CAS (Creativity, Action, Service)  i esej badawczy na ok. 4000 słów (Extended Essay).

Obowiązkowymi przedmiotami na Maturze Międzynarodowej jest język ojczysty, język angielski i matematyka. Matura Międzynarodowa zdawana jest w języku angielskim. Wyjątek stanowi oczywiście język polski oraz drugi język obcy (np. j. francuski i j. niemiecki). Dyplom Międzynarodowej Matury jest honorowany na całym świecie. Jest on też przepustką na najbardziej prestiżowe uczelnie na całym świecie.