Barbara Miziołek 3 GA, Olga Pyka 2 GA, Aleksandra Pałka 3 GB w finale zDolnego Ślązaka                z j. polskiego i z historii.

Trzy uczennice naszego gimnazjum zakwalifikowały się do finału Konkursu zDolny Ślązak                 z j. polskiego i z historii.

Barbara Miziołek 3 GA pracuje pod kierunkiem:  z j. polskiego –  prof. M. Śmietany -Miziołek,             z historii  –  prof. R. Wójcika i prof. E. Wróblewskiej.

Olga Pyka 2 GA pracuje pod kierunkiem: z j. polskiego- prof. M. Ilnickiej Janczak, z historii –         prof. R. Wójcika i prof. E. Wróblewskiej.

Aleksandra Pałka 3 GB pracuje pod kierunkiem: z j. polskiego –  prof. M. Ilnickiej Janczak, z historii –  prof. W. Chudzińskiego i prof. E. Wróblewskiej. GRATULUJEMY uczennicom i nauczycielom.