25 lutego 2016 r. na Uniwersytecie Opolskim odbył się okręgowy etap X Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, do którego wcześniej zakwalifikowali się Aleksandra Palczewska III A i Szymon Błaszczyk II A.  Etap szkolny – to napisanie pracy na zadany temat, etap okręgowy – to dwa testy sprawdzające wiedzę z zadanej literatury psychologicznej. 27 lutego 2016 r. dowiedzieliśmy się, że Ola i Szymon zakwalifikowali się do etapu centralnego. Zatem, wrócimy do Opola 7-8 kwietnia 2016 r. Warto nadmienić, że pobyt w Opolu to dobry czas na spotkanie się z absolwentami naszego liceum, którzy tam studiują i wcześniej byli związani z olimpiadą. Tym razem spotkaliśmy się z Kamilą Kłapińską i Magdą Pilarczyk.  Dla Oli i Szymona GRATULACJE.