W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK zorganizowane przez Radę Programową ds. Młodzieży PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”. W imprezie wzięło udział 48 uczniów reprezentujących 9 szkół Wałbrzycha i powiatu. Konkurs zaszczycili swoim przybyciem Wiceprezydent Wałbrzycha pan Zygmunt Nowaczyk i Prezes wałbrzyskiego Oddziału PTTK Jan Niewczas.

Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej, topograficznej, zasad udzielania pierwszej pomocy i znajomości ruchu drogowego oraz samarytanka i wyznaczanie azymutu w praktyce. Naszą szkołę reprezentowały cztery zespoły, z klas III GA i III GC. W kategorii za najlepiej rozwiązany test turystyczno-krajoznawczy zwyciężyły nasze uczennice: Sandra Pielaszek i Barbara Miziołek. Drużynowo III miejsce w konkursie zajęły : Joanna Fikus, Eliza MurzaczBarbara Miziołek a IV miejsce: Kacper Kowalczyk, Julia Grabowska, Kinga Kupniewska. Opiekunem młodzieży był prof. Artur Ciempa.

Eliminacje do Olimpiady Krajoznawczej2  Eliminacje do Olimpiady Krajoznawczej