28.09.2016 roku klasy bilingwalne wzięły udział w projekcie zorganizowanym przez Bibliotekę pod Atlantami. Spotkanie z  Kamilem Kościelskim na temat niedokończonego projektu Stanleya Kubricka poruszającego problem Holocaustu pt. „Aryjskie papiery” nie tylko przybliżyło twórczość  tego reżysera, ale pokazało jego podejście do pracy twórczej. Staranność, z jaką przygotowywał się do kręcenia filmów, wiedza na temat poruszanych zagadnień i sposób ujmowania tego w postaci obrazów wzbudzają zachwyt, choć jego filmy do łatwych i przyjemnych nie należą. Kamil Kościelski z pasją opowiadał o Kubricku. I miał kilku pasjonatów twórczości tego reżysera wśród słuchaczy.