Eryk Trzeciakiewicz – uczeń trzeciej klasy dwujęzycznej – otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj, w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, uczestniczył w uroczystej Gali Stypendystów. Serdecznie gratulujemy Erykowi i życzymy dalszych licznych sukcesów!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

20161130_123738_hdr

20161130_124146_hdr