Kinga Sztonyk została laureatką XL Olimpiady Język Francuskiego. Serdeczne gratulacje dla Kingi oraz Pani Profesor Marzeny Laszkiewicz i Pana Profesora Krzysztofa Szelążka.