Dnia 3 marca Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, odwiedzi uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu w celu przygotowania ich do wydarzenia „Twoja Europa, Twoje Zdanie”. Pod tą nazwą kryje się zgromadzenie młodzieży europejskiej, skupiające 33 szkoły z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących w celu dyskutowania o przyszłości Europy. Zbierze się ono w siedzibie EKES-u w Brukseli w dniach 30–31 marca 2017 r. 

Krzysztof Pater będzie pracować z uczniami i jednym z nauczycieli przed spotkaniem marcowym, aby przygotować z wyprzedzeniem odpowiedzi na niektóre najważniejsze pytania odnoszące się do obecnej sytuacji w Europie, zwłaszcza do:

  • korzyści, osiągnięć i porażek Unii Europejskiej;
  • wyzwań i szans stojących przed Unią Europejską;
  • przyszłości Europy z punktu widzenia młodych Europejczyków i ich pomysłów na jej polepszenie

W dniu 3 marca Krzysztof Pater udzieli uczniom informacji na temat sposobu prowadzenia debaty w Brukseli, działań EKES-u i tego, w jaki sposób Komitet reprezentuje głos społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu jest jedną z trzydziestu trzech szkół, które zostały wyłonione spośród ponad 680 zgłoszeń z 28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących (Albanii, Turcji, Czarnogóry, Serbii i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii). Uczniowie będą mieli okazję do przedstawienia członkom EKES-u swoich zaleceń w sprawie przyszłości Europy. Na zakończenie dwudniowego wydarzenia wszyscy studenci zagłosują na trzy propozycje, które ich zdaniem mogłyby najbardziej skutecznie zmienić przyszłość Europy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Silvia Aumair, Dział Prasy

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel.: +32 2 546 8141

_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę Unii Europejskiej.

_______________________________________________________________________________

 

Pobierz komunikat prasowy