W dniach 9-10 marca 2017 r. odbyła się wizyta weryfikacyjna w Programie Matury Międzynarodowej, na którą przyjechały Wizytatorki IB: Pani Jane Hanna oraz Pani Larissa Korabelshchikova.  Odbyły one szereg spotkań z nauczycielami, uczniami a także rodzicami, zwiedziły szkołę, obserwowały lekcje, a także sprawdzały obszerną dokumentację. Teraz będziemy oczekiwać raportu z wizytacji, a następnie odpowiedzi Organizacji Matury Międzynarodowej.

Serdecznie dziękujemy Wizytatorkom IB: Jane i Larissie, za stworzenie niezwykle przyjaznego klimatu do rozmów. Dziękujemy Uczniom, którzy nie tylko oprowadzali obie panie po szkole ale też bardzo ciekawie i z ogromnym zaangażowaniem o niej opowiadali. Byli to: Olga Pyka, Iga Chodun, Julia Kirklewska, Julia Drejer, Antek Konarski i Filip Stachowiak. Dziękujemy też Uczniom i Rodzicom, którzy wzięli udział w spotkaniach z Wizytatorkami IB. Dziękujemy Nauczycielom DP  za rzetelne przygotowania i aktywny udział w spotkaniach oraz wszystkim Osobom, które czuwały nad sprawnym przebiegiem całej wizytacji. Podziękowania składamy też Prezydentowi Miasta Wałbrzycha – Panu dr Romanowi Szełemejowi – za przyjęcie naszego zaproszenia i obecność w drugim dniu wizytacji oraz włączenie się w rozmowy w języku angielskim.