19.04.2017 roku uczniowie  z klas 2A i 2BL wzięli udział w projekcie TEATR W KLASIE. Gościliśmy w naszej szkole reżysera Bartłomieja Miernika i Dominika Rybiałka (aktora) z monodramem i warsztatem  pt. „Kolorowa, czyli biało-czerwona”. Spektakl porusza współczesne problemy społeczne, pozwala na własne ustosunkowanie wobec takich postaw, jak patriotyzm w odróżnieniu od nacjonalizmu, rasizmu czy ksenofobii. Choć monodram porusza emocjonalnie, to jednocześnie zmusza do myślenia, w czym bardzo pomógł towarzyszący mu warsztat. Spotkanie z reżyserem Bartłomiejem Miernikiem i rozmowa z nim, dla niektórych uczniów była ważnym wydarzeniem.