W dniach 30,31.03 i 1.04.2017 grupa uczniów w składzie : Iga Domowicz (2BL), Wojciech Fryszer (2BL), Karol Wojtkowski (2BL) pod opieką Pani Profesor Iwony Tumidajewicz udała się do Brukseli na zaproszenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego na wydarzenie o nazwie 'YOUR EUROPE, YOUR SAY’. Byliśmy jedyną grupą reprezentującą nasz kraj!  https://ec.europa.eu/poland/news/170405_your_europe_your_say_2017_plPrzez dwa dni uczniowie z 33 krajów europejskich dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej oraz o jej współczesnych problemach. Towarzyszyła nam kamera TVP Wrocław.

Młodzież miała też przygotować prezentację kulturalną dotyczącą kraju pochodzenia. Nasi uczniowie w bardzo barwny i plastyczny sposób przedstawili legendę o Smoku Wawelskim, wykazując się przy tym niezłymi umiejętnościami aktorskimi. Głównym zadaniem było jednak zapoznanie się ze sposobami działania instytucji unijnych, wcielenie się w role członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który jest swego rodzaju 'think tankiem’ dla Unii. Młodzież dzieliła się swoimi poglądami, przedstawiała swoje perspektywy, punkty widzenia, zaprzyjaźniała się i to było chyba najcenniejsze w tej inicjatywie. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowano na następujące tematy:

  • migracje i wynikające z nich zagrożenia

  • walka z nacjonalizmem poprzez edukację interaktywną

  • alternatywne źródła energii

  • terroryzm, sposoby zwalczania, rola mediów

  • sposoby zredukowania strat żywności

Zadaniem każdej grupy dyskusyjnej było zaproponowanie rozwiązań problemu, a następnie przedstawienie ich na forum ogólnym i głosowanie.