Zgodnie z zapowiedzią publikujemy nowy plan zajęć, obowiązujący od dnia 09.05.2017:

https://www.1lo.walbrzych.pl/plan/