Uczniów zdających egzaminy poprawkowe zapraszamy:

24 sierpnia 2017 r. godz.9.00
matematyka -klasy 1A, 1MYP
chemia
fizyka

25 sierpnia 2017 r. godz. 9.00
matematyka – klasa 2B, 2E, 3A
historia i wos