Aby zobaczyć Wyniki testu z języka angielskiego do klasy bilingwalnej na rok szkolny 2017-2018 w poniższym okienku wprowadź swój numer.

[insert_php]

$link = mysql_connect(’localhost’, '13860545_test’, 'test2017′);
if (!$link) {
die(’Could not connect: ’ . mysql_error());
} else {
mysql_select_db(’13860545_test’, $link);
}

if(!isset($_POST[’ID’]))
{
echo ”

Wprowadź numer

„;
echo’


’;
} else {
$query=”select wynik from wyniki where numer='”.$_POST[’ID’].”'”;
$res=mysql_query($query, $link);
if($res){
$wynik=mysql_fetch_row($res);
echo ”

Ilość punktów: „.$wynik[0].’

’;
} else {
echo mysql_error($link);
}
}

mysql_close($link);

[/insert_php]