Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

GIMNAZJUM

Klasy trzecie gimnazjum:

22 XII 2017 wigilja klasowa,

8, 9, 12 II 2018 próbny egzamin gimnazjalny,

2 V 2018,

1 VI 2018

Klasy drugie gimnazjum:

22 XII 2017 wigilja klasowa,

18, 19, 20 IV 2018,

2 V 2018,

21, 22, 23 V 2018 próbny egz. gim.

1 VI 2018

7 VI 2018 projekty grupowe.

LICEUM:

Klasy trzecie liceum:

22XII 2017 wigilie klasowe,

5, 6, 7 lutego 2018 próbny egzamin maturalny,

Klasy  drugie liceum:

22 XII 2017 wigilie klasowe,

4,7, 8 V 2018,

24, 25, 28 V 2018 – próbny egzamin maturalny

2 V 2018

1 VI 2018

Klasy pierwsze liceum:

22 XII 2017 wigilie klasowe,

2 V 2018

4, 7, 8, V 2018

1 VI 2018

Klasa MYPOWSKA

7, 8 III 2018 prezentacja projektów personalnych