20 października 2017r. uczniowie z klas MYPowskich w liceum uczestniczyli w V edycji projektu edukacyjnego „Żywa Biblioteka”, który umożliwia wszystkim chętnym nieformalny osobisty kontakt z „Żywymi Książkami”, czyli osobami reprezentującymi grupy społeczne obarczone stereotypami oraz zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka.

Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie projekt jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie.

Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na m.in. następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp. W trakcie V edycji Żywej Biblioteki w Wałbrzychu uczniowie mogli porozmawiać m.in. z Ateistą, Byłym Więźniem, Cyganką/Romką, Gejem, Hazardzistą, Imigrantką, Izraelczykiem, Mamą dziecka z autyzmem, Muzułmaninem/Berberem, Niemcem, Osobą chorującą na stwardnienie rozsiane (SM), Osobą chorującą psychicznie, Osobą ciemnoskórą, Osobą niepełnosprawną, Osobą z depresją i zaburzeniami lękowymi, Parą lesbijską, Patriotką, Trzeźwą Alkoholiczką, Ukrainką, Wolontariuszem oraz Żydem. Każdy Czytelnicy w rozmowie z Żywą Książką mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat danej grupy społecznej z rzeczywistością.

 

Żywa Biblioteka jest organizowana w ramach projektu „Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców” współfinansowanego ze środków Gminy Wałbrzych oraz „Dialog międzykulturowy fundamentem rozwoju Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem lokalnym Żywej Biblioteki jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej, Zespołem Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE oraz Kolejami Dolnośląskimi S.A.

Żywa Biblioteka/Human Library Wałbrzych odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana dr Romana Szełemeja, Human Library Organization oraz Sieci Żywa Biblioteka Polska.

Źródło: Radosław Bednarski
Koordynator Żywej Biblioteki w Wałbrzychu